Metrolinje längs väg 170. Den 13 september 2008


Christel Liljeström publicerade igår kväll ett blogginlägg med rubriken "Generalplanen". Inlägget innehåller en del intressanta synpunkter, men speciellt spännande finner jag hennes synpunkter på "beteckningen för att visa behov av kollektivtrafikförbindelse i södra Sibbo". Jag cietarar:

Den mycket omtalade beteckningen för att visa behov av kollektivtrafikförbindelse i södra Sibbo ser också ut att lösas. Genom att från sydvästra delen följa med landsväg 170 ända till Gumbo vägskäl är redan mycket räddat. Sedan kan den visas via obebyggd mark till den öppning som i Söderkulla delgeneralplan redan fastställts som reservering för förbindelse. I Söderkulla delgeneralplan finns ju ett förbindelsebehov fastslaget och den kombineras nu till generalplanens behovsbeteckning. Snitsigt! Nu – om inte förr – måste alla inse att vi inte talar om en metro utan om framtida behov av förbindelse. I generalplanen står det ju därtill tydligt att markanvändningen och befolkningsinfrastrukturen inte är uppbyggd på en metro i Sibbo.

Vad är det för kollektivtrafikförbindelse som följer med lansdväg 170 ända till Gumbo vägskäl och därtill enligt förslaget till generalplan börjar i väster där den planerade metrolinjen slutar vid den nya gränsen mellan Helsingfors och Sibbo? Det kan knappast handla om en metrolinje, men planerarna i Sibbo verkar veta mera om Helsingfors metroplaner och krav på grannkommunens generalplan än vad allmänheten gör.

Helsingfors har inte i offentligheten informerat om sina verkliga metroplaner. På stadens specialsidor för inkorporeringen kan man visserligen läsa följande:

Enligt planerna ska det till inkorporeringsområdet i sydvästra Sibbo dras en metrolinje med 3-4 stationer. Huvudalternativet går ut på att linjen utgår från Mellungsbacka station och löper söder om Borgåleden. Den sista stationen placeras vid inkorporeringsområdets gräns på Helsingforssidan. Det finns också andra alternativ som utreds, men alla gäller området söder om Borgåleden. Linjen kommer att byggas när Västmetron har blivit färdig. Byggarbetena kan inledas tidigast 2013 och de tar ungefär två år i anspråk. Platserna för stationerna utreds. Avståndet mellan stationerna blir 1,5-2,5 km.

"Huvudalternativet" verkar dock inte alls vara något verkligt huvudalternativ, utan endast en bluff med vilken man försökt motivera den aktuella inkorporeringen. Där invånarna i Sibbo och Helsingfors inte fått ta del av stadens planer har Olavi Veltheim från Helsingfors stadsplaneringskontor emellertid gett lite mera information åt deltagarna vid Nordiska Regionplanekonferensen i Malmö den 28 april. Veltheims presentation "Aktuellt i Helsingfors" innehåller en hel del intressanta kartor. Bl.a. finns här en karta med tio olika alternativ för metrolinjen österut. Inget av dessa alternativ följer den "riktgivande" reserveringen i landskapsplanen för Nylands förbund. Det intressantaste alternativet är alternativ K, som går längs Österleden (riksväg 170) ända från Botby. En station längs linjen K har markerats i Fallbacka och en annan station vid avtaget till Ring III. Man kan fråga sig vad det är för en "metrolinje" som kan dras längs Österleden. Eftersom metrolinjen redan förgrenats i en linje till Mellungsbacka och en annan linje til Nordsjö kan metrolinjen K inte gärna vara en tredje förgrening. Min gissning är att det här handlar om en snabbspårvägsförbindelse, som i likhet med Jokerlinjen tillsvidare kan trafikeras med bussar. Se där Sibbometron, som utgjorde det centrala argumentet för den aktuella ändringen i kommunindelningen!

Informationen som deltagarna vid Nordiska Regionplanekonferensen i Malmö fick ta del av är intressant, men intressantare är den information som de troligtvis inte fick ta del av, men som finns dold i Veltheims presentation. Bilden ovan syns inte i presentationen, men finns dold under dia nummer 24 eller sida 24 i pdf-dokumentet. På den aktuella kartan går Heli-banan från Malm till Porvoo Backas och Porvoon Kuningasportti via Söderkulla enligt den aktuella reserveringen. Av metroalternativen finns här endast det ovannämnda alternativet K, som går längs väg 170 ända från Botby eller Östra Centrum till den nya gränsen mellan Helsingfors och Sibbo. Antalet stationer i sydvästra Sibbo är tre, varav den sista stationen är placeras vid inkorporeringsområdets gräns på Helsingforssidan. Härifrån kunde "metrolinjen" väl fortsätta längs - eller snarare på - riksväg 170 fram till Gumbo vägskäl.

Sidan med kartan ovan har korrigerats den 30 januari 2008, men den har skapats redan "19.19.2007" [sic], troligtvis mellan den 19 september och den 19 december 2007, alltså före HFD:s beslut. Bilden ovan fås i större format genom att man klickar på denna länk.

Google+ Followers