Stadsdirektören informerar. Den 5 september 2008


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en längre insändare med rubriken "Helsingfors informerar om servicen i inkorporeringsområdet". Artikeln är skriven av självaste överborgmästare Jussi Pajunen. Helsingfors stadsdirektör skriver här att det för Helsingfors är viktigt att garantera de nya stadsborna en högklassig och kontinuerlig service genast från årskiftet. Naturligtvis är detta viktigt med tanke på stadens rykte, men det verkar ändå som man inte riktigt förstått vilken imageförlust det innebär att låta invånarna i sydvästra Sibbo leva i ovisshet. (Jämför "Vakna Pajunen! Den 30 augusti 2008" och "Framtiden oroar. Den 29 augusti 2008".) I artikeln upplyser Pajunen om att Helsingfors stad öppnade sidor om inkorporeringen samma dag som högsta förvaltningsdomstolen förkastade besvären mot inkorporeringsbeslutet. Pajunen noterar att länken från webbplatsens ingångssida till specialsidorna om inkorporeringen var borta en tid under sommeraen, men nu är tillbaka och kommer att stå kvar där. Jag kan upplysa Pajunen om att det endast var från den finskspråkiga ingångssidan som länken till specialsidorna en tid var utbytt mot en länk till webbplatsen för Helsingfors festspel. En annan sak är om specialsidorna ger någon relevant information.

I mitt inlägg "Specialsidor. Den 5 februari 2008" har jag visat att Helsingfors specialsidor för inkorporeringen skapades redan före HFD officiellt tog sitt beslut och att den svenska översättningen av Pajunens pressmedelande publicerades på denna webbplats endast någon minut efter att HFD:s beslut hade offentliggjorts. Jag har även redogjort för att sidorna skapats av en amatör utan erfarenhet av webbdesign. Sedan sidorna om inkorporeringen öppnades på morgonen den 15 januari har varken källkoden eller layouten förbättrats. Jag vore intresserad av att veta åt vem som Pajunen anförtodde uppgiften att skapa webbsidorna om inkorporeringen innan inkorporeringsbeslutet var offentligt. Fastän sidorna om inkorporeringen utgör en egen webbplats har sidorna ingen egen rubrik utöver texten "Helsingfors stad" på bilden uppe på sidan. Sidorna är inte alls integrerade med stadens övriga webbsidor, fastän man uppenbarligen har försökt efterlikna dessa sidor. För övrigt har länken från den svesnka versionen av sidorna om inkorporeringen (http://www.hel2.fi/liitos/svenska/index.html) till ingångssidan för stadens webbplats (http://www.hel.fi) inte fungerat på länge. Här finns ett http:// för mycket, men det torde vara ett rent slarvfel.

Borgåbladet har idag även uppmärksammat Sfp:s pressmeddelande eller ställningstagande "Sibbo har rätt till skälig ersättning" från igår. I själva verket har Bbl publicerat meddelandet i så gott som ursprunglig form.

Hufvudstadsbladet har idag på eftermiddagen publicerat en artikel med rubriken "Sfp:s kampanjlåt 'en medveten pastisch'". I kampanjlåten Rättvist, som Sfp lanserade igår, har även fallet Sibbo kommit med.

Google+ Followers