Brutna löften? Den 16 maj 2007

Delegationen för huvudstadsregionen sammankom i Vanda igår. På mötet godkändes ett förslag till stadsplanering för huvudstads- och Helsingforsregionen. Strategin för markanvändning, boende och trafik behandlas ännu på Helsingforsregionens samarbetsmöte den 5 juni varefter förslaget torde godkännas på det gemensamma mötet för huvudstadsregionens stadsfullmäktigen den 19 juni. Några nya radikala förslag för Sibbos del finns inte denna gång. I förslaget för gårdagens möte listas dock 13 spetsprojekt, av vilka åtminstone två har direkt eller indirekt betydelse för Sibbo:

- Kaupunkirakenteen jatkaminen Sipooseen, Itämetron jatkeen
kehittämisvyöhyke ja Kerava-Nikkilä- radan hyödyntäminen

-Malmin lentokentän muuttaminen asumiseen ja lentokenttätoimintojen
hajasijoittaminen tai sijoittaminen korvaavalle
kentälle seudulla

Delegationen gjorde även ett ställningstagande under rubriken "Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta edellyttää: Sovitut liikenneratkaisut on toteutettava", där det heter att "Neuvottelukunta edellyttää, että uusi hallitus vastaa täysimääräisesti edellisen hallituksen antamista lupauksista ja noudattaa jo tehtyä sopimusta." Ställningstagandet är naturligtvis i första hand en reaktion på handels- och industriminister Mauri Pekkarinens (c) uttalande om finansieringen av Ringbanan, men jag frågar mig om man mellan raderna även inkluderar annekteringen av sydvästra Sibbo i "edellisen hallituksen antamia lupauksia".

Kuntalehti har på tidningens webbplats publicerat en notis om den ovannämnda planen med rubriken "Pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnitelma lähes valmis". För övrigt poserar den nya kommunministern på omslaget till senaste nummer av Kuntalehti. I numret ingår en intervju med Mari Kiviniemi, men hon har inte mycket att säga om Sibbofallet. Jag citerar de sista raderna i intervjun:

Yksi haastava hanke kuntaministerin salkusta kuitenkin puuttuu.
- Olen esteellinen Sipoon alueliitosasiassa. Tässä asiassa olen käyttänyt ääneni Helsingin kaupunginvaltuustossa. En ohjaa ministeriössä asian valmistelua, enkä anna aiheesta tätä pidemmälle meneviä lausuntoja, Kiviniemi painottaa.

Kiviniemi var vikarierande minister då hon använde sin röst i ärendet i Helsingfors stadsfullmäktige. Det torde då ha ansetts sannolikt att statsrådet skulle hinna behandla förslaget eller förslagen till ny kommunindelning medan Kiviniemi ännu var minister. Man kan fråga sig varför hon inte lade ned sin röst.

Vem som leder beredningen av Sibbofrågan har ännu inte klarnat. En del av dem som menar att Mauri Pekkarinen (c) inte bör jäva sig, torde vara rädda för att uppgiften går vidare till Astrid Thors (sfp). Om Thors får ta an uppgiften, kan samma personer inte gärna betrakta Thors som jävig. Här har annekteringens anhängare ett dilemma. Om Pekkarinen jävar sig, ses det som ett svek, ett bevis på att "Kepu pettää aina". Anklagar man Pekkarinen och Centern för brutna löften, medger man samtidigt att det funnits en överenskommelse och då är det klart att alla involverade centerministrar bör betraktas som jäviga. Månne inte anklagelserna om "pekkarointi" när det gäller Ringbanan delvis är förklädd kritik mot Pekkarinens ovilja att bereda Sibboärendet. Dessutom torde Ringbanans förtur framom Västmetron ha ingått i överenskommelsen mellan Helsingfors, Vanda och "ledande ministrar" som gjordes i juni ifjol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar