Vapaavuoris efterträdare? Den 24 april 2007


Av dagens tidningar har åtminstone Hufvudstadsbladet och Uutislehti 100 noterat att Sibbo bjudit in Vapaavuori och Kiviniemi till Sibbo. Rubriken i Uutislehti 100 är "Sipoo kutsui ministerit kyläilemään". Pressmeddelandet, som notisen bygger på, har i sin helhet publicerats på Kauppalehtis webbplats.

Det kommer inte att bli lätt för Hannes Manninens efterträdare. Vapaavuoris trovärdighet som minister har redan ifrågasatts med enledning av hans brottsregister, som fick stor uppmärksamhet i gårdagens Iltalehti. Under 20 % av nästan 3000 personer som Iltalehti frågat anser att Vapaavuori är "riittävän nuhteeton ministerin tehtävään". Vapaavuoris synliga roll i Helsingfors rövartog gör inte precis bilden bättre.
Styrelsen för Samlingspartiets Helsingforskrets föreslår att Suvi Rihtniemi blir Jan Vapaavuoris eftersträdare som stadsstyrelseordförande i Helsingfors. I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Suvi Rihtniemestä tulossa Helsingin kh:n puheenjohtaja". Jag citerar ur artikeln:

Kaavoitettavaa maata löytyy Vuosaaren sataman vapauttamista entisistä satama-alueista. Mutta myös ihmisten kovasti haluamia pientaloja on pystyttävä kaavoittamaan.

"Jonkin verran Helsingin omien rajojen sisälle, mutta toivon myös, että Sipoon kysymys ratkeaa nopeasti."

Tällä Rihtniemi viittasi Lounais-Sipoon liittämiseen Helsinkiin, mikä on tulossa valtioneuvoston päätettäväksi.

Rihtniemi har i gruppanförandet vid stadsfullmäktigemötet det 11 jaunuari 2006, i gruppanförandet den 21 juni och gruppanförandet den 29 november uttalat sig i Sibbofrågan, men jag har svårt att bedöma i vilken mån ställningstagandena motsvarar hennes egen ståndpunkt. Åtminstone följande satser ur det sistnämnda anförandet torde hon inte vara upphovsman till:

Nyt seudun kehitys on pahasti vinoutunut hallinnollisen jaon vuoksi. Sipoo kuuluu eri maakuntaliittoon kuin pääkaupunkiseutu.

Eller kanske det just är Rihtniemi som skrivit raderna, som finns i så väl Pekka Myllyniemis rapport som i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen (MS Word)? På Yles valmaskin säger Rihtniemi följande:

Sipoon luonaisosan liittäminen Helsinkin on erittäin tärkeää yhtenäisen kaupunkirakenteen saamiseksi. Alue olisi saatavissa metron piirin ja sinne voisi rakentaa niitä kovin haluttuja pientaloja

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar