Regeringen väntar på besked från HFD. Den 6 april 2007

"Metropolstrategi utan Sibbo" är rubriken på en artikel i dagens Hufvudstadsblad. Jag citerar:

Sfp:s väg in i regeringen går som på räls. Inte ens Sibbofrågan vållar problem eftersom det är tänkt att den hålls utanför regeringsprogrammet. Sfp ska visserligen med de gröna, samlingspartiet och centern skriva ihop sig om hur huvudstadsregionens problem bäst kunde lösas men Helsingfors annekteringsplaner tar regeringen ställning till först när högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt.

Beslutet väntas senast i höst. Om det innebär att det inte finns juridiska hinder för Helsingfors tvångsannektering av sydvästra Sibbo har sfp en besvärlig sits. De andra regeringspartierna har stor förståelse för Helsingfors behov att växa på Sibbos bekostnad. Sfp å sin sida berättade i valkampanjen att man till hundra procent stöder Sibbobornas rungande nej till en tvångsannektering. Det är ett politiskt beslut som regeringen ska fatta och möjligheter att kompromissa finns. Den minister som har hand om metropolfrågorna är i nyckelställning.

Vad Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i detta skede skall ta ställning till är inte huruvida det finns juridiska hinder för Helsingfors tvångsannektering av sydvästra Sibbo. Sibbo har besvärat sig över Helsingfors beslut från den 21 juni och den 29 november. Besvären lämnades ursprungligen in till Helsingfors förvaltningsdomstol, men då Helsingfors förvaltningsdomstol beslutit att inte behandla Sibbos besvär har Sibbo fört vidare ärendet till HFD. Helsingfors förvaltningsdomstol har uttryckligen betonat att det går att besvära sig över statsrådets beslut till HFD. Det är är först efter statsrådets beslut som HFD avgör huruvida en annektering är laglig. Det är dock möjligt att det i HFD:s behandling av Sibbos besvär framkommer hur domstolen förhåller sig till lagligheten i föreslagna tvångsannekteringar. Det är väl därför regeringen vill vänta med beslutet. Sibbo har inte besvärat sig över utredningsman Pekka Myllyniemis förslag. Däremot lämnade Sibbo in ett besvär över utnämnandet av kommunindelningsutredare redan före kommunindelningsutredarens rapport och förslag hade offentliggjorts. HFD beslöt den 12 mars att inte undersöka detta besvär. Ärendet får därför vänta tills Sibbo eventuellt överklagar statsrådets beslut. (Se Domstolsbehandlingen får vänta. Den 13 december 2006.) Enligt justitieombudsmannen är det egentligen statsrådets uppgift att ta ställning till förslagens laglighet. Formellt är statsrådets beslut inte politiskt, men det är klart att det i praktiken inte är opolitiskt.

Jag kan tänka mig att statsrådet kunde gå in för ett mindre område, t.ex. ALT1, som i Myllyniemis rapport är utritat på samma karta som det officiella förslaget ALT2. Det här förslaget skull ha större möjligheter att gtodkännas av HFD, men det skulle inte handla om en kompromiss. Myllynimi argumenterar starkt mot detta förslag i sin rapport.

22:00
Helsingin Sanomat har ikväll på tidningens webbplats publicerat en artikel med rubriken "Helsinki suunnittelee valitusta maidensa lunastamisesta Sipoossa". Jarmo Huhtanen skriver att "Helsinki on valittamassa ympäristöministeriön päätöksestä, joka antaa Sipoon kunnalle luvan lunastaa Helsingin maita Sipoossa." Enligt artikeln anser sig Helsingfors ha behandlats annorlunda än andra markägare, men detta är naturligtvis inte orsaken till att Helsingfors besvärar sig över miljöministeriets beslut. Helsingfors har pantat på marken i Nickby för att kunna pressa Sibbo i gränskonflikten i sydvästra Sibbo. Om Helsingfors verkligen besvärar sig över Sibbos beslut, så visar det att Helsingfors, trots alla altruistiska argument, inte bryr sig om vare sig bostadsutbudet, sammanhållandet av samhällstrukturen eller utvecklandet av miljövänlig spårtrafik i Helsingforsregionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar