Ministerportföljer utdelade. Den 16 april 2007


I en text med rubriken "Uudessa hallituksessa 20 ministeriä" ger Helsingin Sanomat förslag till ministrar. Om kommun- och förvaltningsministern skriver tidningen att "Hannes Manninen olisi turvallinen valinta." På vilket sätt Manninen skulle vara ett "tryggt val" förstår jag inte. Fastän han skulle fortsätta som kommunminister kunde han knappast uppfylla de löften som han torde ha gett år Rakel Hiltunen (sdp) med flera. Freden med Helsingfors och Sdp kan inte tryggas genom att ha Manninen att sitta kvar. Själv skulle jag betrakta Manninen som en risk och en belastning som Vanhanen absolut bör göra sig av med. Tänk om medierna skulle få för sig att utsätta ministrarna för lite undersökande journalistik! Centerns ministrar torde utnämnas först på tisdag.

Om inrikesministern skriver Helsingin Sanomat att "Jan Vapaavuori olisi kovan linjan kokoomusnimi." Vapaavuoris trovärdighet kan få sig en stöt när Sibbofrågan avgörs och det kommer fram att Vapaavuori bluffat. Det är inte mycket idé med en hård linje, om den hårda linjen saknar lagliga förutsättningar att leda till resultat.

13:00
Samlingspartiet har utsett Jan Vapaavuori till bostadsminister!

I Fyrans nyheter lyftes Vapaavuoris långa brottsregister fram, men inte hans roll i Sibbofrågan. Som minister kan Vapaavuori inte fortsätta som stadsstyrelseordförande. Vapaavuori är, om någon, lika väl jävig att ta ställning till lagligheten i Myllyniemis eller Helsingfors annekteringsförslag. Bostadsministerns portfölj, som hör till miljöministeriet, är en av de lättaste. För Hannes Manninen var uppgiften som bostadsminister en bisyssla vid sidan av rollen som kommun- och regionminister. Till skillnad till Manninen kommer Vapaavuori inte att ha någon kommunministerportfölj som vapen att hota med för att driva regeringens bostadspolitik. (Se Två taburetter. Den 10 februari 2007.) Visst är det pikant att Vapaavuori skall ärva bostadsministerns portfölj av Manninen. Eftersom Vappavuori hållit en hög profil i Sibbofrågan, har hans delaktighet i Helsingfors myglande fått en viss uppmärksamhet i medierna. I verkligheten torde dock stadsfullmäktigeorförande Hiltunen vara den huvudskyldige till att Helsingfors myglat tillsammans med Manninen. Det blir ändå spännande att se om Manninen skall fortsätta som kommunminister.

Även Astrid Thors (sfp), Sari Sarkomaa och Tuja Brax (grön) är blivande ministrar och invalda från Helsingfors. Thors har från första början starkt tagit avstånd från annekteringsplanerna, medan Sarkomaa och Brax i egenskap av stadsfullmäktigeledamöter röstade för Helsingfors annekteringsförslag den 21 juni.

Yle Internett/ Östnyland har i en notis med rubriken "Bra regeringsprogram för Östnyland" kommenterat regeringsprogrammet ur Sibbos synvinkel. Jag citerar:

överlag är programmet bra, säger Nylander, i synnerhet med tanke på Sibbo-frågan. Den nya regeringen kommer inte att ta ställning till marktvisten mellan Sibbo och Helsingfors, Sibbo-frågan finns inte alls med i regeringsprogrammet. Kommunstyrelseordförande i Sibbo, Christel Liljeström, är inte överraskad över det här. Hon hade inte heller väntat sig att regeringen skulle ta ställning till marktvisten.

...
Beträffande Sibbo kan ännu konstateras att det nya regeringsprogrammet innehåller en benämning om att man skall börja med en speciell metropolpolitik med tanke på huvudstadsregionens specialbehov. Genom denna politik skall man lösa problem med markanvänding, boende och trafikfrågor.

Lyssna på ett audioklipp med Mikaela Nylanders kommentarer.

Stadsstyrelsen i Vanda antog på sitt möte idag förslaget till utlåtande över utkastet till generalplan för Sibbo utan större ändringar. (Se Bristfälligt utredda planer. Den 14 april 2007.) Förslaget till generalplan för Vanda finns från och med idag till påseende. Speciellt intressant är förslaget för Västerkullas och Västersundoms del. Se karta! Området som föreslagits att inkorporeras av Helsingfors är praktiskt taget i sin helhet markerat som naturskyddsområde. Heli-banan finns tydligt utritad, liksom anslutningen från hamnbanan till Heli-banan. Metrolinjen till Sibbo har överhuvudtaget inte ritats in, men en nästan osynlig pil antyder möjligheten att förlänga Mellungsbackametron mot Västersundom. Västersundom på gränsen till Sibbo är markerat som naturskyddsområde och friluftområde, medan åkrarna vid Westerkulla gård är markerade som område för närreaktion och "område som är värdefullt med tanke på landskapet". Man kan fråga sig om inte även marken vid Östersundom gård och Östersundom kapell är värdefull med tanke på landskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar