Minister med lantiskomplex. Den 18 april 2007

I ledarartikeln "Regionreformen står i farstun" i dagens Hufvudstadsblad kommenterar Johanna Wessman valet av Kiviniemi till kommunminister:

Som nyinflyttad helsingforsare torde Kiviniemi ha stort intresse av att profilera sig som sådan på gott och ont. Det stärker huvudstadsregionens positioner, men i Sibboperspektiv ser saken annorlunda ut.

Även i bildtexten till artikeln "Kvinnorna i majoritet Väyrynen minister trots allt" kommenteras Kiviniemis ministerportfölj. Jag citerar:

Mari Kiviniemi får en tung portfölj i den nya regeringen. Hon blir kommun- och förvaltningsminister och hör till dem som kanske får ta ställning till Sibbofrågan.

Det blir kanske Kiviniemis uppgift att ta ställning till om det finns förutsättningar för Pekka Myllyniemis förslag, så att frågan kan föras vidare till statsrådet. Kiviniemi måste dock jäva sig då regeringen eventuellt tar Myllyniemis förslag till behandling.

Idagens Borgåblad ingår en intrevju med Samlingspartiets partisekreterare Taru Tujunen. Intervjun handlar till en stor del om Sibbofrågan.

Yle Internytt/ Östnyland har publicerat en notis med rubriken "Bostadsministern inget hot i Sibbo".

Kiviniemis extrema uttalanden i Sibbofrågan kan förklaras med att hon är nyinflyttad helsingforsbo, men de kan även förklaras med att lantispartiet Centern är inflyttad i huvudstaden. Centern har under Matti Vanhanens ledarskap satsat målmedvetet på att erövra huvudstaden. Bevarandet av flygstationen i Malm och inkorporeringen av sydvästra Sibbo har här haft en central roll. Kiviniemis post som partiets viceordförande, vikarierande minister och nu ordinarie kommunminister är andra viktiga medel i projektet att etablera Centern i huvudstaden. Kiviniemis uttalanden i Sibbofrågan är till sitt innehåll närmast identiska med de uttalanden som Centern i Helsingfors har gjort.

Jag har tidigare citerat partidistriktets ställningstagande från den 1 december "Helsingin Keskusta: Vauhtia Sipoon alueliitoksiin". Här vill jag bara påminna om att Centern i Helsingfors angående annekteringsförslagens lagliga förutsättningar i ställningstagandet säger att "Näin tärkeän ja historiallisenkin ratkaisun kohdalla ei pidä tuijottaa kuntalain prosentteja." Jag hoppas att Kiviniemi inte personligen står bakom denna uppfattning. Å andra sidan är det Högsta förvaltningsdomstolen som har sista ordet. För dem som framför allt vill bevara naturen och landskapet i sydvästra Sibbo är en utdragen rättsprocess inte nödvändigtvis ett dåligt alternativ.

I gårdagens blogginlägg citerade jag Kiviniemis pressmeddelande från den 2 december. I verkligheten var det en modifierad version från Kiviniemis hemsida som jag citerade. Här har påståendet "Maailmassa tuskin on toista metropolia, joka on tähän saakka voinut kasvaa vain kahteen ilmansuuntaan" bytts ut mot det mera sansade om påståendet "Tähän saakka Helsingin metropolialue on voinut kasvaa vain kahteen ilmansuuntaan." Påståendet "Tarvittiin keskustalainen alue- ja kuntaministeri, jotta tässä ikuisuuskysymyksessä päästiin eteenpäin" har bytts ut mot "Tarvittiin keskustalainen alue- ja kuntaministeri ennen kuin kysymyksessä päästiin eteenpäin." Även andra mindre justeringar har gjorts. Jag citerar därför på nytt pressmeddelandet i den form som det har på Centerns webbplats:

Keskustan varapuheenjohtajan, Helsingin kaupunginvaltuutettu Mari Kiviniemen mukaan Keskusta tukee voimakkaasti Helsingin pyrkimyksiä käyttää Sipoossa sijaitsevia alueita asuntorakentamiseeen. Maailmassa tuskin on toista metropolia, joka on tähän saakka voinut kasvaa vain kahteen ilmansuuntaan. Etelässä meri ja idässä poliittinen ja kielimuuri ovat olleet normaalin kasvun esteenä.

- Tarvittiin keskustalainen alue- ja kuntaministeri, jotta tässä ikuisuuskysymyksessä päästiin eteenpäin. Keskustan tavoitteena on, että nykyinen hallitus päättää asiasta, kun selvitysmiehen esitys on nyt valmistunut. Parasta olisi, että liitos tapahtuisi Helsingin esittämässä alkuperäisessä laajuudessa. Liitos on perusteltu yhdyskuntarakenteen eheyttämisen sekä pääkaupunkiseudun ja koko maan kilpailukyvyn ja kehittämisen kannalta.

I ledarartikeln "Pernå är i traktens tuppspel" i morgondagens Borgåblad skriver Jan-Erik Andelin följande:

Den gångna vintern i Östnyland har färgats av den kommunala bataljen mellan Helsingfors och Sibbo. Den är ingalunda slut än – i synnerhet inte som centern har utnämnt sin Helsingfors-prinsessa Mari Kiviniemi, 38, till ny kommunminister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar