Bristfälligt utredda planer. Den 14 april 2007

I dagens Helsinginsanomat ingår en notis med rubriken "Vantaa moittii Sipoon rakennussuunnitelmia". I notisen säges det att "Vantaan mielestä suunnitelmissa asukasmäärän kasvu ja tieverkon kehitys eivät vastaa toisiaan, ja esimerkiksi työmatkaliikenteen hoitamista Vantaan suurille työpaikka-alueille ei ole selvitetty kunnolla." Stadsstyrelsen i Vanda skall på sitt möte i måndag ta ställning till stadsplaneringsnämndens förslag till utlåtande om utkastet till generalplan för Sibbo 2025. Liksom i den nyländska landskapsstyrelsens utlåtande över utkastet till generalplan är det lätt att hitta politiska baktankar i förslaget som ingår i föredragslistan (MS Word) för stadsstyrelsens möte. Sfp:s representant i stadsplaneringsnämnden Astrid Nurmivaara lämnade in avvikande åsikt till protokollet (MS Word) från stadsplaneringsnämndens möte den 4 april. I förslaget till utlåtande kan man läsa bl.a. följande:

Vantaan kaupunki pitää tärkeänä Helsingin metropolialueen monipuolista kehittämistä ja suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti kaupunkirakenteen jatkamiseen metroon tukeutuen Etelä-Sipooseen. Vantaa katsoo, että ns. itäsuunnan raideliikenteeseen tukeutuvasta kaupunkirakenteesta ei toistaiseksi ole sellaista eri osapuolten yhteisesti hyväksymää suunnitelmaa, jonka perusteella maankäyttöratkaisut voitaisiin osoittaa Vantaan yleiskaavassa. Vantaa on varautunut metron jatkamiseen osoittamalla raideliikenteen kehittämissuunnan ja on valmis osallistumaan itäisen kasvusuunnan suunnitteluun eri osapuolten kanssa.

Jag undrar om en del av kritiken i det ovanciterade utlåtandet i själva verket är en kritik mot Sibbos medlemskap i Östra Nylands förbund. I utlåtandet talas det nämligen om brister i utredningen om den planerade befolkningsökningens följder för trafiken genom Vanda. Å andra sidan träffar kritiken även Helsingfors planer för sydvästra Sibbo. I själva verket är Sibbos planer för Östersundom med omnejd en light version av Helsingfors inofficiella planer för området.

I gårdagens Helsinginsanomat ingick en notis med rubriken "Sipoo sai yleiskaavaan 82 ehdotusta". I notisen betonas det att det lämnades in bara 82 åsikter om utkastet till generalplan. Notisen i Helsingin Sanomat bygger på ett två veckor gammalt pressmeddelande med rubriken "Det råder en mycket stark utvecklingsvilja i Sibbo" från den 28 mars! Att Sibboborna inte kommit med flera "åsikter" torde bero på att man är tvungen att välja mellan två onda ting och väljer det mindre onda, Sibbos utkast till generalplan. De som vill "utveckla" Sibbo har kunnat utnyttja den panikreaktion som Helsingfors förslag från förra sommaren gav uphov till samt Sibbobornas obefogade pessimism. Sibbos motdrag är kanske taktiskt smart, men jag är inte så övertygad om nödvändigheten i att kopiera Helsingfors mycket dåligt utredda planer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar