Regeringen behöver inte fatta något beslut. Den 11 april 2007

Fredagen den 6 april ingick i Hufvudstadsbladet en artikel med rubriken "Metropolstrategi utan Sibbo" där det hävdades att "Helsingfors annekteringsplaner tar regeringen ställning till först när högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt" och vidare att "Om det innebär att det inte finns juridiska hinder för Helsingfors tvångsannektering av sydvästra Sibbo har sfp en besvärlig sits." Eftersom jag bedömde att Hbl hade förväxlat HFD behandling av Sibbos besvär med en eventuell behandling av ett besvär över regeringens beslut i frågan, försökte jag reda upp förvirringen i mitt blogginlägg "Regeringen väntar på besked från HFD. Den 6 april 2007". I en insändare med rubriken "Strikt juridisk fråga" i dagens Hbl skriver statssekreterare Stefan Johansson (sfp) att "Hbl:s notis om regeringsförhandlingarna kontra Sibbofrågan 6.4 verkar innehålla ett missförstånd eller kan åtminstone missförstås." Den stora förvirringen kan delvis bero på att politikerna är dåligt insatta eller medvetet har gett en vilseledande bild av förutsättningarna för en annektering. Jag citerar vidare ur Johanssons insändare:

Sibbofrågan ligger i inrikesministeriet och beredningen har skett utgående från utredningsman Myllyniemis förslag. Till det tar inte Högsta förvaltningsdomstolen ställning förrän det finns ett regeringsbeslut i frågan, som någon sedan anfört besvär över. Den nya regeringen har i sig ingen skyldighet att fatta beslut i ärendet. Om ministeriet fortsätter att bereda frågan och kommer till att kommunindelningslagen inte uppfylls, stannar processen vid det.

Yle Internytt/ Östnyland har publicerat en notis med rubriken "Ingen oro i Sibbo över H:forsöverklagan". Här finns även ett audioklipp med en kommentar av Christel Liljeström. Liljeström har även i ett blogginlägg kommenterat saken. Jag finner det inte helt omöjligt att Stefan Wallins och Stefan Johanssons ställning vid miljöministeriet bidragit till Helsingfors till synes meningslösa beslutet att besvära sig över miljöministeriets beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar