Frivilligt samarbete under hot. Den 4 april 2007


Yle Internytt/ Östnyland har på morgonen publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Östra Nylands förbund igen upp till kamp". I notisen berättas att inrikesministeriet redan har begärt utlåtande av Östra Nylands förbund om Nylands förbunds förslag att de två landskapsförbunden slås ihop. Borgåbladet har förmedlat samma nyhet i en artikel med rubriken "Nu börjar kampen om Östnyland".

Förslaget på en sammanslagning av de nyländska landskapsförbunden hänger på många sätt samman med förslaget på en inkorporering av sydvästra Sibbo. I sin rapport föreslår utredningsman Pekka Myllyniemi en sammanslagning av förbunden. Nylands förbund riktade sitt förslag om en sammanslagning på ett anmärkningsvärt sett till minister Hannes Manninen, som tidigare uttalat sitt stöd på en annektering. (Se Initiativ till ändring av landskapsindelning. Den 21 januari 2007.) Initiativet till en sammanslagnin av förbunden kommer från samma håll som initiativet till en annektering av sydvästra Sibbo. I själva verket förefaller man från Helsingfors och därmed Nylands förbunds sida närmast vara intresserad av att kontrollera sydvästra Sibbo.

I Helsingfors är man naturligtvis medveten om att frågan om Östra Nylands landskapsförbunds framtid är speciellt känslig så länge statsrådet inte har gjort sitt beslut i Sibbofrågan. Det är ingen hemlighet att politikerna i Sibbo inte är eniga i frågan om vilket landskapsförbund Sibbo bör tillhöra. Sfp har inte en absolut majoritet i kommunfullmäktige i Sibbo, vilket betyder att Sfp måste söka stöd hos andra partier för kommunens linje. Jussi Pajunen och Jan Vapaavuori torde i våras ha föreslagit för Christel Liljeström och Sfp att Sibbo "frivilligt" avstår ett område som motsvarar Myllyniemis förslag. (Se Skenbar utpressning. Den 15 september 2006.) Sibbo skulle som kommun vinna på det "frivilliga" alternativet, eftersom Helsingfors då skulle avstå från marken som Helsingfors pantar på i Nickby. (Se HS 15.9.2006.) Genom en "frivillig" inkorporering skulle Sfp stärka sin ställning i det återstående av kommunen. Samtidigt skulle Helsingfors eventuellt kunna låta Sibbo stanna kvar i Östra Nylands förbund, eftersom Helsingfors intresse av Östnyland huvudsakligen gäller sydvästra Sibbo. Eftersom Sfp inte egenmäktigt kan styra i Sibbo, fanns det dock inga förutsättningar för att tacka ja till Pajunens och Vapaavuoris erbjudanden, åtminstone inte frivilligt.

I sitt blogginlägg "Kohti uutta seutuvuotta" skrev Pajunen den 27 december följande:

Vuonna 2007 ratkeaa, onko valitsemamme vapaaehtoisen seutuyhteistyön tie toimiva. Jos onnistumme, olemme luomassa maailmanluokan seutuinnovaation.

Pajunens innovation, som går ut på att tvinga grankommunerna till "frivilligt" samarbete, är kanske världsunik, men den samlingspartistiska stadsdirektörens syn på frivillighet har långa traditioner. Jag citerar ur "Valtioneuvoston kanslian 13.3.1989 kutsuman selvitysmiehen Ylipormestari Raimo Ilaskiven ehdotus Pääkaupunkiseudun rakentamisedellytysten ja erityisesti asuntotuotannon turvaamiseksi", sida 31:

Lisäksi selvitysmies esittää, että
seudulla tulee osittain varautua nykyisten hallinnollisten rajojen ulkopuoliseen rakentamiseen.
Toteutustapa:
Helsingin kaupunginhallituksen aloite

Helsinki ryhtyy alueliitosneuvotteluihin Sipoon läntisten alueiden vapaaehtoiseksi liittämiseksi Helsinkiin kaupunkirakntamisen turvaamiseksi ja toisaalta kanta-Sipoon säilyttämiseksi ruotsinkiellisena kuntana.
Samalla selvitysmies toteaa, että
mikäli vapaaehtoiset neuvottelut eivät johda tuloksiin, tulisi valtioneuvoston valmistella tarvittavat ratkaisut 'New-Town' -tyyppisesti erillislain pohjalta.

Jag har tidigare påpekat att Raimo Ilaskivis uppgift inte gick ut på att utreda några ändringar i kommunindelningen och att det ovanciterade förslaget endast är ett av många förslag i Ilaskivis rapport. (Se Ilaskivis förslag. Den 29 mars 2007.) Christel Liljeström omnämner i en artikel i Vasabladet i september Ilaskivis förslag till en "New Town" pch säger att "Redan på 1980-talet framförde dåvarande Helsingfors överborgmästare Raimo Ilaskivi (saml) en 'new town'-tanke vilket skulle ha betytt 30 000 invånare i Östersundom i sydvästra Sibbo." Jag förmodar att det är ett förslag till denna "new town" som i "Pääkaupunkiseudun rakentamismahdollisuudet 1989" precenteras under rubriken "Itäsalmen uusi kaupunki".

Jag har tidigare i blogginlägget "Flera förslag av Ilaskivi. Den 30 mars 2007" behandlat häftet "Pääkaupunkiseudun rakentamismahdollisuudet 1989", som utarbetats av Pentti Murole och Simo Järvinen. I detta häfte presenteras "Itäsalmen uusi kaupunki" som en "stad" som sträcker sig från Nordsjö i Helsingfors till Sottungsby i Vanda. Av "staden" skulle 450 ha ligga i Helsingfors, 450 ha i Vanda och 600 ha i Sibbo. Det är klart att visionen inte togs emot med entusiasm i Sibbo, men även Vanda tog avstånd från planerna. Helsingfors stad saboterade själv planerna på en new town genom att bygga Nordsjö hamn vid Bastö.

Till planerna på "Östersundom nya stad" hörde även en metrolinje från Nordsjö via Östersundom och Sottungsby till Håkansböle. (Se kartan ovan.) En metrolinje från Mellungsbacka via Västerkulla (Länsimäki) direkt till Håkansböle (Hakunila) finns faktiskt inritad i landskapsplanen för Nyland. (Se Alternativa planer för Västersundom. Den 30 december 2006.) Mellungsbackametron kan dock inte fortsätta både till Östersundom och Håkansböle. Vanda har hela tiden som en förutsättning för att stöda Helsingfors inkorporeringsplaner omnämnt en förlängning av Mellungsbackametron. I Helsingin Sanomat föreslog Vandas dåvarande stadsfullmäktigeordförande Kimmo Kiljunen (sdp) den 21 juni mycket anmärkningsvärt att "Vantaa voisi luopua pienestä merenrantaosasta, jos Helsinki osallistuu metrolinjan jatkamiseen Mellunmäestä Länsimäen kautta Hakunilaan".

Kimmo Oksanen har på eftermiddagen publicerat ett blogginlägg med rubriken "Neljännes eduskunnasta metropolin asialla?" på Helsingin Sanomats webbplats. Oksanen länkar igen till föreningen För Sibbos enkät. Texten är ironiskt eller snarare spydisk och osaklig. Samtidigt är den informativ. Oksanen kan berätta att riksdagsmän från Helsingfors och Nylands valdistrikt har samlats och valt Tapani Mäkinen, som är ordföranden för Nylands förbund slandskapsstyrelse, till ordförande för delegationen! Till viceordföranden valdes Merja Kuusisto (sdp), Sirpa Asko-Seljavaara (saml) och Jyrki Kasvi (grön). Jag citerar ur Oksanens blogg:

Katsotaanpas puheenjohtajiston kannat Lounais-Sipoon liittämisestä Helsinkiin. Otetaan alan johtavan auktoriteetin eli Sipoon puolesta -yhdistyksen sivut esiin tästä ja . . . No voi harmi: sen enempää Mäkinen, Kuusisto kuin Kasvikaan eivät ole vastanneet Sipoon puolesta yhdistyksen uusmaalaisille ehdokkaille vaalien alla järjestämään kyselyyn asiasta. Eivätpä he toisaalta ole myöskään tässä suhteessa harvinaisuuksia. Yhdistyksen kyselyyn vastasi Uudenmaan ehdokkaista vain 56,28 prosenttia eli hätäinen enemmistö.

Mutta mitähän tämä vastaamattomuus sitten tarkoittaa? Varmaankin sitä, että . . . Nytpä keksin: Haipa järjestää nopean puolueettoman mielipidekyselyn Mäkiselle, Kuusistolle ja Kasville asiasta. Kysymys esitetään heille heidän tietämättään, ja vastaus laaditaan täällä Hain toimistossa itse, niin saadaan aikaiseksi varmasti toivottu ja ainoa oikea lopputulos.

Eli kysymys kuuluu: Pitäisikö Teidän mielestänne Lounais-Sipoo liittää Helsinkiin? Mäkinen: Ehdottomasti kyllä ja mahdollisimman nopeasti. Kuusisto: Kyllä, ehdottoman nopeasti. Kasvi: Nopeasti ja ehdottomasti. No niin, näyttäisi siltä, että kyselyn mukaan 100-prosenttinen enemmistö neuvottelukunnan uusmaalaisesta puheenjohtajistosta liittäisi Sipoon lounaisosan Helsinkiin.

Jag finner inte Oksanens blogginlägg speciellt humoristiskt. Dessutom har riksdagsmännen på Yles valmaskin tagit ställning till påståendet "Helsingin laajeneminen Sipooseen on oikeutettua, sillä pääkaupunki tarvitsee lisää maata asuntorakentamiseen." Kasvi svarar att han är helt av annan åsikt och att frågan är viktig. Hans kommentar lyder enligt följande:

Koko pääkaupunkiseudun kokonaisvaltaista suunnittelua tulisi kehittää, mutta se vaatisi kaikkien kuntien mukaantuloa kokonaisuutena, ei Helsingin naapurikuntien nävertämistä pala palalta. Sitä paitsi Helsinki on maailman väljimmin rakennettuja pääkaupunkeja...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar