Följder för kommunalvalet. Den 10 april 2008

Höstens kommunalval fyller redan nu nyhetssändningarna och dagstidningarna. I Helsingin Sanomat ingår idag en notis med rubriken "Lounais-Sipoosta tehtiin oma äänestysalue". Igår ingick det i Helsingin Sanomat en notis med rubriken "Helsinki valitsee ensimmäiset sipoolaiset luottamustoimiin". Nyheterna är egentligen självklarheter: Sydvästra Sibbo blit ett nytt röstningsområde (se "55A. Den 26 mars 2008") och centralvalnämnden i Helsingfors får nya medlemmar från sydvästra Sibbo. Från Helsingfors sida har man betonat att inkorporeringen får följder "redan" för kommunalvalet i höst. I övrigt förefaller man i Helsingfors sakna visioner om hur det nya området skall integreras med nuvarande Helsingfors.

Inkorporeringen får följder för kommunalvalet även i Sibbo. Samlingspartiet i Sibbo förlorar inte bara sitt starkaste område och sin riksdagsledamot. Samlingspartiet förlorar även Eero Seppänen, som skall ställa upp för en ny grupp. Borgåbladet har idag publicerat en artikel med rubriken "'Vårt enade Sibbo' vill in i fullmäktige". Bbl skriver: "Fullmäktigemedlem Eero Seppänen (saml) säger att han blev så totalt besviken på nationella samlingspartiets agerande i Sibbofrågan att han bara inte längre kan arbeta i partiet." Seppänen ämnar nu ställa upp för den nya gruppen.

Om Sibbopolitikerna sommaren 2006 hade visat en enig front utåt, hade man haft bättre förutsättningar att värja attacken från Helsingfors. Genom att skylla krisen på varandra och speciellt på kommunledningen gav man vatten på kvarn för den kritik som i syfte att legitimera en inkorporering riktades mot Sibbo. Det var inte minst Seppänens fel att Sibbo i kommunens ödesstund stod splittrad. Kommunledningen fick sitta kvar efter att man anammat den tillväxtlinje som Seppänen et co förespråkade, men man lyckades inte avvärja attacken med den nya linjen. På senare tid förefaller det som om Sibbos sköna nya linje och tillväxtpolitik inte får ifrågasättas ens internt. Jag hoppas att det inte är denna "enighet" som den nya gruppen vill bevara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar