Hyckleri. Den 11 april 2008


Matti Vanhanens och Centerns förhoppningar om att en annektering av sydvästra Sibbo skulle rädda flygfältet i Malm ser inte ut att uppfyllas. Det hjälpte inte att Vanhanen på bostadsmässan i Esbo sommaren 2006 uppmanade Helsingfors att koncentrera krafterna på sydvästra Sibbo istället för att bygga i Malm. (Se "HFD förvränger påståenden. Den 20 februari 2008".) Helsingin Sanomat har idag publicerat en notis med rubriken "Vihti etsii korvaavaa kenttää Malmin lentokentälle". Enligt notisen skall Vichtis utreda möjligheterna att flytta flygverksamheten från Malm till Vichtis. Helsingin Sanomat skriver att man kommit överens om saken med Helsingfors.

Det är med blandade känslor som jag noterar att projektet att grunda en nationalpark i Sibbo storskog är i medvind. (Se Yles notis "Tiilikainen pitää Sipoonkorven suojelualuetta tärkeänä" från igår.) En utredning av möjligheterna att grunda en nationalpark ingår i regeringsprogrammet. Tarja Cronbergs uttalande om att "liitos tekee mahdolliseksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamisen" tyder på att nationalparksprojektet inofficiellt kopplats samman med Sibbofrågan. (Se "Kopplingar. Den 21 januari 2008".)

Det första initiativet till det nu aktuella lagförslaget togs emellertid av Suomen luonnonsuojeluliitto och Natur och Miljö i mars 2006. Naturskyddsförbundet har hela tiden kritiserat och tagit avstånd från Helsingfors annekteringsplaner, men lika väl ställde de gröna Helsingforspolitikerna Anni Sinnemäki, Tuija Brax och Osmo Soininvaara den 11 juli 2006 ett skriftligt spörsmål där man hävdade följande:

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö ovat tehneet esityksen kansallispuiston perustamisesta Sipoonkorpeen. Kokonaisuudessaan Sipoonkorpi on lähes 5 000 hehtaarin laajuinen metsämanner, josta järjestöjen ehdotuksessa on mukana 2 700 hehtaaria valtion ja kuntien omistamaa maata. Suurin osa tästä alueesta on suojelun piirissä nytkin. Keväällä Sipoonkorven valtionmaille päätettiin perustaa 1 440 hehtaarin luonnonsuojelualue, jota ministeri Enestam luonnehti ensiaskeleeksi alueen luonnonsuojeluratkaisun löytämisessä.

Sipoonkorven eteläinen reuna on siinä osassa Sipoota, jota Helsinki on ehdottanut liitettäväksi osaksi pääkaupunkia. Helsingin hakemuksen käsittelyn on arvioitu kestävän lausuntokierroksineen puoli vuotta. Käsittelyn yhteydessä on odotettavissa keskustelua Sipoonkorven suojelusta ja Helsingin kaavoitussuunnitelmista. Helsinki on tunnustanut Sipoonkorven merkityksen seudullisena viheralueena ja sitoutunut suuntaamaan metron linjausta ja alueen kaavoitusta niin, etteivät Sipoonkorven suojelu tai viheryhteydet vaarannu.

Paras ratkaisu olisikin, että Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta päätetään samanaikaisesti alueliitoksen kanssa. Kansallispuiston perustaminen edellyttää neuvotteluita kansallispuistoon liitettävistä maista. Keskeisimmät kansallispuistohankkeen neuvottelukumppanit ovat samat kuin alueliitoshankkeen osapuolet: valtio sekä maanomistajana että päätöksen tekijänä, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä maanomistajina että kansallispuiston sijaintikuntina ja Sipoon kunta kansallispuiston suurimman osan sijaintikuntana. Sopiva aika näiden neuvotteluiden käymiselle on alueliitosneuvotteluiden yhteydessä.

Kansallispuiston perustaminen alueliitoksesta päättämisen yhteydessä olisi mielekästä myös siksi, että silloin ratkaisut sekä alueen luonnonsuojelusta että maankäytön suurista linjoista tehtäisiin yhtäaikaisesti. Kokonaisuus olisi tasapainoinen sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristönäkökulmasta. Kansallispuistopäätös myös todennäköisesti lisäisi alueen nykyisten asukkaiden myötämielisyyttä alueliitosta kohtaan, koska he voisivat olla varmoja, että heidän lähivirkistysalueensa ja tärkeät metsänsä säilyvät jatkossa koskemattomina.

Ovannämnda text är bara ett av många tecken som tyder på en koppling. De gröna Helsingforspolitikernas spörsmål är i mina ögen höjden av hyckleri. I sitt pressmeddelande "Nationalpark av Sibbo storskog" från den 23 mars 2006 hade naturskyddsförbunden noterat att "Mest brådskande är att säkerställa att byggande inte klipper av förbindelserna mellan Sibbo storskog och Naturaområdet Svarta backen-Östersundom" och i sitt pressmeddelande "Radanvarren virheistä opittava Helsingin itäkasvussa" från den 29 april 2004 hade naturskyddsförbundet starkt understrukit att metron inte bör dras till Östersundom. I pressmeddelandet "Sipoonkorpi ei saa joutua Helsingin siirtomaaksi" från den 11 februari 2006 hade naturskyddsförbundet dessutom starkt fördömt Helsingfors planer. Jag återger här det sistnämnda pressmeddelandet i sin helhet. Bilden ovan ingår i pressmeddelandet.

Sipoonkorpi ei saa joutua Helsingin siirtomaaksi

(11.2.2006) Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tuomitsee Pääkaupunkiseutusopimuksen Sipoonkorpea uhkaavat suunnitelmat. Asiaan on otettava aikalisä.
Sipoonkorpi ei saa joutua Helsingin siirtomaaksi

Kuva: UYSP/Jussi Pesola

"Sipoonkorpi, pääkaupunkiseudun itäinen Nuuksio, on vaarassa", sanoo luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä.

Pääkaupunkiseutusopimuksen luonnoksesta saatujen tietojen mukaan Helsinki vaihtaisi Vesterkullan kiilan Vantaan kanssa ja kaappaisi Länsi-Sipoon. Lisäksi Itä-Uudenmaan liitto alistettaisiin Uudenmaan liiton osaksi.

"Sipoonkorven rakentaminen pirstoisi yhden Uudenmaan viimeisistä metsämantereista", Veistola sanoo. "Alue on tärkeä sekä luonnolle että virkistyskäytölle. Etelä-Sipoonkorvenkin rakentaminen katkaisi Sipoonkorven ja Mustavuori-Östersundomin Natura-alueiden väliset tärkeät ekologiset yhteydet."

"Pääkaupunkiseutusopimusta on ajettu kiireellä ja salailulla", Veistola arvostelee. "Ratkaisujen tulee syntyä yhteistyössä ja asukkaiden mielipiteitä kuunnellen. Nyt on aika pistää Pääkaupunkisopimuksen luonnos pöydälle ja arvioida esityksen ympäristövaikutuksiakin rauhassa."

I bildtexten till bilden ovan citerar naturskyddsförbundet ur Helsingin sanomats artikel "Pääkaupunkiseudun kunnat sopineet laajasta yhteistyöstä" från den 9 februari 2006. Artikeln inleds med konstaterandet "Tänään julkistettava pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan vastaus sisäministeriölle kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta esittää, että seudun kaupunkien ja valtion kesken solmitaan pääkaupunkiseutusopimus." Staten torde aldrig formellt ha undertecknat avtalet, men det var omedelbart efter att Huvudstadsregionens stadsfullmäktigen den 22 maj 2006 hade godkände samarbetsavtalet mellan städerna som dåvarande kommunminister Hannes Manninen meddelade Jan-Erik Enestam att han stöder en inkorporering av sydvästra Sibbo. (Se "Avtal. Den 8 augusti 2007".) Samarbetsavtalet var till innehållet det samma som huvudstadsregionens svar till inrikesministeriet angående KSSR. Artikeln i Helsingin Sanomat berättar mera om innehållet i (det kommande) avtalet:

Helsingin seutua kehitettäisiin yhdistämällä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot.

Neuvottelukunta edellyttää valtiolta tukea yhdyskuntarakenteen kehittämiseen ja tarpeellisiin kunta- ja aluejakojen toteuttamiseen.

Asutuksen laajentamiseksi Helsinki ja Vantaa ryhtyvät aluevaihdoksiin Ala-Tikkurilan ja ns. Vesterkullan kiilan kohdalla. Sipoon läntiset alueet tulee liittää osaksi pääkaupunkiseutua eli käytännössä osaksi Helsinkiä, lausunto sanoo.

Det är rena hyckleriet då HFD i sitt Sibbobeslut säger att Matti Vanhanen genom att "deltaga i debatten" inte gjort sig jävig i Sibbofrågan. Det är uppenbart att staten hade ingått avtal med Helsingfors och att Vanhanen minsann inte bara "diskuterat" och "deltagit i debatten".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar