Två lungor. Den 9 april 2008


Hufvudstadsbladet har idag publicerat en artikel med rubriken "Ex-miljöaktivist vill representera sfp". "Ex-miljöaktivisten", som ställer upp för Sfp i kommunalvalet är före detta informatören för Greenpeace Mikael Sjövall. Jag citerar ur artikeln:

Sjövall har jobbat för gröna politiker, bland andra Satu Hassi.
Sina gröna värden har han kvar men litar inte längre på gröna förbundet.
– De grönas inställning till exempel i Sibbofrågan och till svensk hemvårdsservice har gjort mig djupt besviken.

Det är skäl att notera att Sjövall kandiderar i Helsingfors. Under hälften av helsingforsborna stöder inkorporeringen av sydvästra Sibbo, men alla rikspartier förutom Sfp har verkat för en inkorporering. Sfp torde försöka rida på fallet Sibbo i kommunalvalet, speciellt för att (åter)erövra gröna väljare. I fallet Sibbo var de gröna på samma linje som SDP, samlingspartiet och Centern, men det var främst de gröna som här solde sina ideal. De som röstat på de gröna har förväntat sig ge sina röster åt ett parti som står för öppenhet och värnar om naturen. Därför skadar fallet Sibbo speciellt de grönas trovärdighet.

I lanskapsöversikten för Nylands förbund finns en karta som visar naturens grundstruktur för landskapsutvecklingen. På kartan synns en ekologisk korridor eller "skogszon" kring Ring III och två stora skogsområden väster respektive öster om Helsingfors. De två skogsområdena befinner sig på samma breddgrad och nästan på exakt samma avstånd från Helsingfors centrum. (Se ovan.) Skogsområdet i väster har status som nationalpark, medan skogsområdet i öster, som sträcker sig från Nordsjö i Helsingfors till Sibbo storskog nu officiellt betraktas som ett "problem i samhällsstruktruren". Det torde finnas många väljare som inte kan förlåta att de gröna svek huvudstadsregionens östra lunga.

När Finlands naturskyddsförbund och Natur och Miljö i mars 2006 föreslog att Sibbo storskog skyddas som en nationalpark sade verksamhetsledare Bernt Nordman från Natur och Miljö i pressmeddelandet "Nationalpark av Sibbo storskog" att "Huvudstadsregionen behöver två lungor och Sibbo storskog kan ses som ett östligt Noux". I pressmeddelandet underströks det även att "mest brådskande är att säkerställa att byggande inte klipper av förbindelserna mellan Sibbo storskog och Naturaområdet Svarta backen-Östersundom." Tyvärr förstod Sibbo inte att utnyttja de argument mot huvudstadens expansion som den verkliga miljörörelsen levererade mot påståendena om "problem i samhällsstrukturen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar