Nationalpark. Den 5 april 2008

I dagens Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Kansanedustajat kiirehtivät Sipoonkorven kansallispuistoa". I samband med notisen har tidningen publicerat kartbilden ovan. (Jämför med kartorna i inlägget "Leder för ödemarksvandring. Den 20 november 2007".) Enligt det aktuella lagförslaget innefattar nationalparken enast 2 700 hektar, eller bara drygt hälften av området som markerats på kartan ovan, men i förslaget ingår den mark som Helsingfors äger norr om Borgå motorväg inom det område som enligt statsrådets beslut skall inkorporeras med Helsingfors. (Se förslaget nedan.) Det är denna mark som statsminister Matti Vanhanen betecknade som "färdig tomtmark" och som utgör den centrala utgångspunkten för utredningsman Pekka Myllyniemis förslag. Jag välkomnar lagförslaget till nationalpark, men kan inte låta bli att förundra mig över att Rakel Hiltunen undertecknat förslaget. I fredagens diskussion i riksdagen om lagförslaget sade Hiltunen bl.a. att "minä uskallan tulkita, että Helsingin kaupungin valtuusto on ajatuksissaan sitoutunut edistämään tätä hanketta."

Fullmäktigeorförande Hiltunen har först pressat regeringen att ansluta området till Helsingfors för att sedan föreslå att området ansluts till en nantionalpark.

Av kartan nedan framgår att det aktuella lagförslaget till nationalpark motsvarar det initiativ som Finlands naturskyddsförbund tog i mars 2006. (Se pressmeddelandet "Sipoonkorpi kansallispuistoksi" och mitt blogginlägg "Spörsmål om Sibbo storskog. Den 6 september 2007".) Den 21 januari 2006 hade naturskyddsförbundet gått ut med pressmeddelandet "Luonnonsuojelijat: Näpit irti Sipoonkorvesta!" , där det heter att "Helsingin valloitussuunnitelmat idässä saavat tuomion Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiriltä sekä sen Helsingin, Sipoon ja Vantaan paikallisyhdistyksiltä."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar