Lax och Europaparlamentet. Den 7 april 2008

Borgåbladet har ikväll publicerat en notis med rubriken "Sibbo fick hopp om fortsatt självständighet". De hoppingivande signalerna kommer från finansministeriet, men jag kan inte låta bli att undra vad Helsingfors hade tyckt om att Sibbo tvingats till samarbete och valt att samarbeta med Borgå. Att sammanslagning av de samarbetande kommunerna är nästa steg i kommunreformen förefaller vara PARAS-reformen dolda agenda. Dessutom torde det vara oklokt av finansministeriet att inte försöka nå samförstånd när det gäller Sibbo. Trots att fallet Sibbo föranlett stor kontrovers och hårt motsånd, torde inkorporeringen ha förutsatt ett visst tyst medgivande, som man inte har råd att äventyra.

En Sfp-politiker som inte torde vara bunden vid några uttalade eller outtalade överenskommelser är europaparelamentariker Henrik Lax, speciellt eftera att han idag meddelat att han inte kandiderar i Europaparlamentsvalet. Jag hade räknat med att Lax skulle ställa upp i valet, speciellt efter att han gjort sig ett namn i presidentvalet 2006. (Se min text "Vad är meningen med presidentkandidaten?".) Det var på Sfp:s partistyrelsemöte den 18 januari som Lax rådde sibboborna att vända sig till Europaparlamentets petitionsutskott. (Se "Petitionsutskottet. Den 19 januari 2008".) I en artikel med rubriken "Poljettujen kansalaisten oljenkorsi" i tidningen Kaleva den 23 februari utvecklade han sedan vidare sin syn på möjligheterna för Sibbo att söka upprättelse via Europaparlamentet. (Se "Grundlagsutskottets ståndpunkt. Den 27 februari 2008" och "Halmstrån. Den 8 mars 2008".) Själv sitter Lax trots allt kvar i Europaparlamentet ett tag till, eftersom Europaparlamentsvalet är först nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar