Metropolområdet. Den12 januari 2008


Borgåbladet har idag publicerat ett helt uppslag med text om Borgås roll i "metropolområdet". Artikeln "Borgå får draghjälp av Lojo" har även publicerats i webbversion. På denna blogg har jag publicerat flera blogginlägg om Helsingfors metropolområde, t.ex. "Metropolen och metropolområdet. Den 21 oktober 2006", "Metropolens eget landskapsförbund. Den 22 oktober 2006", "Metropolområdet - ett förbrukat begrepp. Den 10 november 2006"och "Metropolen är en hype. Den 5 januari 2007". Speciellt har jag påpekat att man från Helsingfors sida medvetet har utnyttjat begreppsförvirringen kring benämningen "Helsingfors metropolområde". Från premissen att Helsingfors behöver ett större metropolområde har man dragit slutsatsen att sydvästra Sibbo bör anslutas till Helsingfors metropolområde och därmed till Helsingfors.

Borgåbladet har även publicerat en karta av "Helsingfors metropolområde". Kartran, enligt vilken metropolområde omfattar Nyland, Östra Nyland, Tavastland och Päijänne-Tavastland, härstammar från OECD:s metropolöversikt från år 2002. En motsvarande karta har även publicerats i Pekka Myllyniemis skandalomsusade rapport. Denna karta har faktiskt levererats av kommunavdelningen vid inrikesministeriet. Kartan är daterad den 30 augusti 2006. Kartan stämmer överens med den definition som Myllyniemi ger av "Helsingfors metropolomåde" i sin rapport. Avnittet "Metropolialue", där Myllyniemis definition ingår, är direkt kopierat från "Helsingin metropolikatsaus" (sida 9). Lika väl använder Myllyniemi i sin rapport benämningen "Helsingfors metropolområde" närmast i betydelsen huvudstadsregionen. Detta förklaras av att texten är kopierad från Helsingfors förvaltningscentrals utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken".

I Myllyniemis rapport ingår även en annan karta som levererats av inrikesministeriet och där metropolområdet markerats enligt OECD:s definition. Kartan som är daterad den 21 november 2006 ingår i avsnittet "Pääkaupunkiseutu, YTV ja muu Uusimaa", som kopierats från Wikipedia mellan den 26 oktober och den 4 november.

Helsingin Sanomats Helsingforsredaktör Kimmo Oksanen har idag publicerat ett blogginlägg med rubriken "Helsingin ylimielisyys ja Tapiola Sinfonietta". Oksanen inleder sitt inlägg med orden "No niin. Sipoon lounaisosien liittäminen Helsinkiin saa varmistuksensa ensi viikolla." Oksanen föreslog nyligen att hela Helsingforsregionen slås ihop till en enda kommun, men nu förespråkar han plötsligt mindre enheter genom att föreslå att "Pilkottaisiin Helsinki, Espoo, Vantaa, Sipoo ja Kirkkonummi, miksei muitakin, pieniin parlamentaarisesti hallittuihin yksiköihin, joissa kussakin asuisi vaikkapa 100 000 ihmistä." Det var ju ett intressant förslag att spjälka Sibbo i enheter på 100 000 invånare, men det viktigaste är väl att Sibbo spjälks.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar