Nedre Dickursby. Den 9 februari 2008

I gårdagens nummer av gratistidningen Helsingin uutiset ingår en artikel med rubriken "Ala-Tikkurilan luovuttamissesta neuvotellaan, ei neuvotella..." Motsvarande artikel har i Vantaan sanomat rubriken "Ala-Tikkurila hiertää Vantaan ja Helsingin välejä". I artiklarna förnekar nu även Helsingforsstadsdirektör Jussi Pajunen att Helsingfors skulle förhandla med Vanda om en anslutning av Nedre Dickursby till Vanda, men Jukka Peltomäki, som är biträdande statsdirektör i Vanda, är av annan åsikt. Jag citerar ur Helsingin uutiset:

Jukka Peltomäki on kuitenkin yhä sitä mieltä, ettei Ala-Tikkurila-asiaa ole haudattu.
– Asiaa on pidetty esillä virkamiestapaamisissa. Jatkossa asiasta keskustellaan entistä enemmän, koska se on vielä monella tavalla ratkaisematon kysymys.
- Kun Västerkullan kiilan luovuttamisesta Helsingille sovittiin, niin samalla päätettiin, että Ala-Tikkurilan kysymys ratkaistaan kaupunkien yhteisissä neuvotteluissa myöhemmin, Peltomäki jatkaa.

Peltomäkis uttalande står i konflikt med vad Jan Vapaavuori sade i sitt anförande vid Helsingfors stadsfullmäktigemöte den 21 juni 2006. Jag citerar:


Helsingin ja Sipoon välillä on Vantaalle kuuluva ns. Vesterkullan kiila. Sipoon läntisten osien liittäminen Helsinkiin edellyttää siksi myös Vesterkullan kiilan liittämistä Helsinkiin. Helsinki ja Vantaa puolestaan ovat pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksessa - itse asiassa juuri Sipoon kysymyksen takia - sitoutuneet käymään neuvotteluja aluevaihdoksista Vesterkullan kiilan ja Ala-Tikkurilan osalta.
Näitä neuvotteluja olemme kaupunginjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kanssa käyneet Vantaan poliittisen ja virkamiesjohdon kanssa vielä alkuviikosta. Neuvotteluissa päädyttiin lopulta yhteisymmärrykseen siitä, että Helsinkiin tulisi liittää vain Vesterkullan kiilan eteläiset eli käytännössä pohjoisessa Itäväylään rajoittuvat alueet. Samalla todettiin, että Vantaan mainitut edustajat suhtautuvat ymmärryksellä näin suoritettavaan alueliitokseen Vantaan ja Helsingin välillä, ja että tämä yhdessä Helsingin itämetroa koskevien suunnitelmien kanssa avaa myös Vantaalle uusia merkittäviä kehittämismahdollisuuksia omien alueidensa suhteen. Ala-Tikkurilan osalta todettiin selkeänä yhteisenä näkemyksenä, ettei sen suhteen tule ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, että Ala-Tikkurila olisi täten jatkossakin osa Helsingin kaupunkia, ja että koko aluevaihdoskysymys tulisi tätä myöten katsoa loppuun käsitellyksi.

Det är uppenbart att inte både Peltomäki och Pajunen eller Vapaavuori talar sanning. Antingen har Vapaavuori bedragit invånarna i Nedre Dickursby eller så har han bedragit förhandlarna från Vanda. Det troliga är att man inte alls kommit överens om att Nedre Dickursby skall förbli en del av Helsingfors, utan att man bara kom överens om att frågan får vänta tills Sibbofrågan avgjorts. Lovade förhandlarna från Helsingfors rent av att utan extra kompension avstå från Nedre Dickursby? I så fall kommer de motförklaringar och utlåtanden som Vanda givit angående utredningsmannens förslag till ändring av kommunindelningen i helt ny dager. Att dessa dokument inte saknar betydelse framgår ur HFD:s beslut. Jag citerar:

Det utredningsmaterial som har legat till grund för den juridiska bedömningen av statsrådets beslut har i enlighet med bestämmelserna om rättegångsförfarandet således under handläggningen kompletterats med besvär, utlåtanden och genmälen. I sin bedömning av statsrådsbeslutets lagenlighet har högsta förvaltningsdomstolen följaktligen beaktat såväl bakgrundsmaterialet till beslutet som de handlingar som ändringssökandena har lämnat till högsta förvaltningsdomstolen.I dagens Hbl ingår en kolumn av Bo Lönnqvist, som är professor emeritus i etnologi. Kolumnen som har rubriken "Våld på historien" handlar i sin helhet om fallet Sibbo. Jag cietarar ur kolumnen:

Då man på detta sätt våldtar historien rubbas historisk kontinuitet och människorna berövas rum för ritualer med de djupaste känslor. Ett effektivt sätt att utplåna lokal identitet. Men det bekommer inte politikerna, vilkas historia knappast är ens ett svagt snöre över det bortglömdas ocean. De har liksom ett hemligt avtal med framtiden själv och anser sig ha fullmakt att handla i dess namn. De kan om så behövs peta hål på himlen med näsan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar