Fjärran östern. Den 2 mars 2011


Helsingin Sanomat har idag publicerat en kritiskt analyserande artikel med rubriken "Kaukoidän autokaupungin läpi vilahtaa metro" och underrubriken eller ingressen "Östersundomiin aiotaan rakentaa mahdollisimman kallista liikennettä." Artikeln är skriven av Kalle Silfverberg, som tidigare varit redaktör på svenska Yle. Med "Kaukoitä" (Fjärran östern) syftar Sillfverberg på inkorporeringsområdet och på att "Östersundomin kaukainen sijainti on tosiasia, jota ei metro tai ratikka muuksi muuta." Den aktuella anledningen till artikeln är Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte i morgon, där utkastet till generalplan för Östersundomområdet (igen) ingår i föredragningslistan. Jag återger här valda delar av artikeln:


Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee torstaina toistamiseen Östersundomin osayleiskaavaluonnosta. Tavoite on "suunnitella tiivis ja kaupunkimainen pientalokaupunki, jossa on palvelutasoltaan hyvä joukkoliikennejärjestelmä".

Tosiasiassa on luvassa kerrostalokeskittymiä metroasemien ympärille, liityntäbusseja ja levennettyjä moottoriteitä.

Hämmentävintä on, kuinka tähän päädyttiin. Vuosi sitten valmistui kaksi selvitystä alueen liikenneratkaisuista.

Toinen perustui 543 miljoonaa maksavan metron jatkamiseen, toinen viidenneksen hintaiseen, 112 miljoonan euron pikaraitiotiehen. ...

Valittiin siis puolen miljardin metro. Kaupunkisuunnittelulautakunta ei tosin saanut tutustua jo kuukausia aikaisemmin valmistuneisiin selvityksiin, jotka julkaistiin vasta päätöksen jälkeen.

Sittemmin metrosuunnitelma on kasvanut yhdellä asemalla itään päin. Lisäpysäkin hinnaksi arvioidaan 172 miljoona euroa eli noin puolentoista raitioverkon verran.

Nyt käsillä olevaa kaavapäätöstä varten on tehty uusi vertailu. Siinä todetaan, että metro sopii raitiotietä paremmin metroon perustuvaan kaupunkirakenteeseen.

Tiheässä olevien kaupunkipientalojen rinnalle on ilmestynyt laajoja pientaloalueita. ...

Oikeasti nopeita yhteyksiä alueelle voisi saada Porvoon suunnan junaradalla.

Sen(kin) rakentaminen on valtion käsissä, eikä pientalotontteja hamuavalla Helsingillä ole aikaa odottaa.


Google+ Followers