Bryggor och broar. Den 6 mars 2011


Helsingfors stadsstyrelse skall på sitt möte imorgon på nytt behandla förslaget till utlåtande angående "servicebryggan" på Husö. (Se "Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011".) För läsarna av denna blogg torde det vara uppenbart att påståendena om att man på Husö bygger tillfälliga idrotts- och friluftsanläggningar för områdets nuvarande invånare är rena lögner. Det är ändå intressant att Helsingfors idrottsverk och stadsplanteringskontor tagit risken att ljuga och till och bryta mot lagen för att bygga en "räddningsväg" till en badstrand som inte existerar nu eller i framtiden. Exploateringen av Husö måste således ha en mycket hög prioritet.
En simstrand finns utritad på udden på Husö även på utkastet till generalplan för Östersundomområdet. Markeringen är dock på andra sidan av "servicebryggan". Här har man även ritat ut ett promenadstråk tvärs över Torpviken, från Sillholmen till simstranden på Husö.I dokumentet "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja" hittar man flera utkast till badstrand, småbåtshamnar och broar på eller från udden på Husö.På ett utkast går broförbindelsen till Granö rent av från Husö.

Tillsammans med den nya "räddningsvägen" drog man senaste sommar även vattenrör på Husö. Frågan är vad man behöver kommunalt vatten till på en "simstrand", som enligt de uppdaterade planerna kommer att sakna så väl WC som omklädningsskydd. Kanske är det en ren händelse, men den första dryga halva kilometern följer sträckningen för vattenrören exakt sträckningen enligt planerna i utredningen "Östersundomin osayleiskaava-alueen vesihuollon yleisjärjestely - vaihtoehdo".
Jarmo Nieminen har den 23 februari skrivit ett blogginlägg med rubriken "Mistä Helsinkiin 200 000 uutta asukasta?"

Google+ Followers