Framåt. Den 4 mars 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Östersundomin yleiskaava nytkähti eteenpäin". Nyheten gäller Helsingfors stadplaneringsnämnds beslut från igår att stöda förslaget att ställa det aktuella utkastet till generalplan för Östersundomområdet till påseende.


Helsingfors stadsplaneringsnämnd behandlade alltså på sitt möte igår ärendet om utkastet till generalplan för Östersundomområdet, som bordlades vid föregående möte. Osmo Soininvaara publicerade på kvällen ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.3.2011", där han berättar att han på den gröna gruppens vägnar lade fram förslag om att ärendet returneras. Förslaget röstades dock ned och nämnden godkände föredragandens förslag.

Soininvaara skrev senaste måndag ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.2.2011", där han redogör lite för diskussionerna från mötet den 24 februari.Borgåbladet har idag publicerat en artikel med rubriken "Storskgen ska bevara karaktären av ödemark". På Borgåbladets karta över Sibbos storskog har gränserna för nationalparken inte ritats ut. För övrigt står det HBL på kartan. Helsingfors lär dessutom ha minskat sitt markinnehav sedan kartan ritades.
Rbriken på paradsidan lyder "Gröna korridorer måste breddas".

Google+ Followers