Nummer 36. Den 3 mars 2011


Forststyrelsens publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Sipoonkorvesta Suomen kolmaskymmeneskuudes kansallispuisto". Meddelandet publicerades bl.a. i form av en artikel på Forsstyrelsens webbplats Luontoon .fi. Även Sipoon Sanomat var igår snabb med att publicera en artikel med rubriken "Sipoonkorvesta Suomen 36. kansallispuisto". Här berättas det att det aktuella förslaget godkändes med rösterna 159-23. I Uudenmaan uutisets nyhetssändning igår kväll berättades det att Vänstersförbundet lade fram ett motförslag, enligt vilket Natura 2000-områdena vid stranden skulle anslutas till nationalparken via ekologiska korridorer. Förslaget röstades dock ner.Ur protokollet framgår att Vänsterförbundets (Pentti Tiusanens) nedröstade motförslag löd enligt följande:

Eduskunta edellyttää Sipoonkorven kansallispuiston liittämisen toimivien ekologisten käytävien avulla Östersundomin Natura-alueisiin, vt 7/E18:n kulku ja Itäinen Rantarata-linjaus huomioiden. Tätä toteutettaessa ovat käytettävissä maakuntakaavan ja yleiskaavan kehittämiskeskustelut sekä Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteet.

Det kan noteras att förutom Vänsterförbundets ledamöter även bl.a. Jacob Söderman (sdp) röstade mot det vinnande förslaget och därmed för det ovan citerade motförslaget.
Senaste vecka publicerade stadsplaneringskontoret i Helsingfors en rapport med rubriken
"Sipoonkorpi ja Östersundom:Suunnittelun lähtökohdat". I rapporten redogör det för intressekonflikter när det gäller skogen. Lite komiskt finner jag det att man refererar till statsrådets beslut med motiveringar.


Östersundomin suunnittelun perustana on valtioneuvoston päätös liittää Sipoon lounaisosa ja Vantaan ns. Västerkullan kiila Helsinkiin pääkaupunkiseudun tasapainoisen kasvun edistämiseksi.


I rapporten finns en karta där man ritat in Sibbo storskog, nationalparken, Natura-områdena och den av Helsingfors stad ägda marken tillsammans med utkastet till generalplanen för Östersundomområdet Rannikko 1.Yle har idag på morgonen publicerat en nyhet med rubriken "Riksdagen sade ja till nationalpark i Sibbo storskog". Dessutom har Yle publicerat en artikel med rubriken "Sibbo har viktiga intressen att bevaka på Granö", som handlar om så väl Majvik som Granö.


Suomen luonnonsuojeluliitto publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Sipoonkorven kansallispuisto on hyvä alku pääkaupunkiseudun itäosan suojelu- ja virkistysalueverkostolle". Jag återger här meddelandet i sin helhet:


Sipoonkorven kansallispuisto on hyvä alku pääkaupunkiseudun itäosan suojelu- ja virkistysalueverkostolle (2.3.2011)

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on iloinen eduskunnan tänään hyväksymästä Sipoonkorven kansallispuistosta. Se on hyvä alku pääkaupunkiseudun itäosan suojelu- ja virkistysalueverkoston kehittämiselle. Nyt tulee turvata Sipoonkorven ja Mustavuori-Östersundomin ekologiset yhteydet eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnössään korostamalla tavalla.

Piiri pitää tärkeänä, että kansallispuistoon täydennetään mahdollisimman pian valtion Östersundomissa omistamalla luonnonsuojelualueilla. Kansallispuistoa tulee laajentaa pikaisesti myös Helsingin kanssa tehtävillä maanvaihdoilla ja muilla vapaaehtoisilla kaupoilla.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen Östersundomin yleiskaavan luonnosta pitää parantaa. Arvokkaiden luontokohteiden ja ekologisten yhteyksien päälle ei saa rakentaa. Lisäksi luonnonsuojelualueet tarvitsevat riittävät puskurivyöhykkeet.

Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Natur och Miljö tekivät esityksen Sipoonkorven kansallispuistoksi vuonna 2006. Maassamme on nyt 35 kansallispuistoa. Sipoonkorvesta tulee nyt maamme 36:s kansallispuisto.

Lisätietoja- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530- Ympäristövaliokunnan mietintö
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ymvm_20_2010_p.shtml- Sipoonkorpi-sivut http://www.sll.fi/uusimaa/sipoonkorpi


Google+ Followers