Simstrand och brygga. Den 10 mars 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Ja till simstrand och brygga på Husö". I artikeln noteras det att Helsingfors stadsstyrelse på sitt möte i måndags sade ja till idrottsverkets ansökan om att bygga en servicebrygga och rusta upp en simstrand på Husö genom att förorda ett positivt beslut i sitt utlåtande till ELY-centralen. Det är skäl att notera att staden genom beslutet inte har beviljat något lov för byggnadsprojektet, som inleddes senaste sommar. Illustrationen torde Borgåbladet ha hittat i "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja". Bron på bilden har i sig ingenting med den tänkta simstranden och bryggan att göra, men bilden illustrerar sambandet med stadens planer för Husö.I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kasvu nojaa kiskoihin". Rubriken på paradsidan lyder "Junalla Lohjalle tai Loviisaan". Här omnämns även Östersundom. Tillsammans med artikeln har tidningen publicerat en karta, ur vilken kartan ovan är utklippt. Här finn tre alternativa linjer för en järnväg österut genom Sibbo. De tre alternativen har lyfts fram på en karta på tidningens paradsida. Här kan man även läsa ett tvivelaktigt påstående av planläggningschef Merja Vikman-Kanerva:

Ennen jos katsoi karttaa, niin se oli epätasapainossa. Pääkaupunkiseutu on kasvanut voimakkaasti länteen. Nyt esimerkiski Östesundom on merkittävä avaus itäänpäin.

Påståendet är som taget ur Pekka Myllyniemis plagierade utredning. Dess värre bor enligt mina beräkningar redan nu tre fjärdedelar av huvudstadens befolkning i regionens östra halva. (Se "Gummistämpeln. Den 25 augusti 2007".) I varje fall stämmer inte påståendena om obalans, vilket jag har visat i bl.a. inläggen "Balans. Den 27 november 2006", "Perspektiv. Den 2 december 2006", "'Huvudstadsregionen kan inte utvidgas söderut'. Den 18 februari 2007", "Väderstreck. Den 13 mars 2007", "Haltande logik. Den 30 juli 2007" och "Obalans. Den 12 december 2007".
Det borde vara självklart att Östersundomområdet planeras utgående från valet av järnvägslinje. Just när det gäller Östersundom vill Helsingfors dock förbigå landskapsplanen och helhetsplaneringen. Landskapsstyrelsen behandlar ärendet "Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen (2.vaihemaakuntakaava) kaavaluonnoksen esittely" på sitt möte den 14 mars. I föredragningslistan kan man läsa följande:


Idänsuunnan raideyhteydelle osoitetaan vaihtoehtoisina linjauksina nykyisissä maakuntakaavoissa esitetty Heli-radan varaus sekä lentoaseman nykyisen terminaalin ja Viinikkalan terminaalin kautta kulkevat vaihtoehdot. Nämä suuntautuvat Tuusulan, Keravan ja Sipoon kautta Porvooseen, jossa ne yhtyvät eteläiseen Heli-vaihtoehtoon. ...

Maakuntakaavan eräänä tavoitteena on myös harmonisoida Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla käytetyt kaavamerkinnät ja -määräykset taajama-alueiden ja liikenneverkon osalta. Tämä edellyttää Itä-Uudenmaan maakuntakaavan ko. merkintöjen kumoamista ja niiden uudelleen esittämistä Uudellamaalla käytetyillä merkinnöillä. Lisäksi kumotaan Sipoosta Helsinkiin liitetyn Östersundomin alueen vanhentuneet seutu- ja maakuntakaavat kokonaisuudessaan, sillä niissä ei ole huomioitu liitosalueen lähtökohtatilanteen muutoksia.Google+ Followers