Oro. Den 11 mars 2011


Borgåbladet publicerade igår på eftermiddagen en artikel med rubriken "Östersundomplan vållar oro". Hur redogörs bl.a. för följande:

Det första utkastet behandlades på onsdag i planläggningssektionen och går därefter till styrelsen. Planen ska läggas till påseende och invånarträffar räknar man med att i bästa fall ordna ännu i vår, men senast från och med augusti. Men fullmäktige kommer att få det slutliga förslaget först om cirka två år.

På paradsidan i dagens tidning kan man läsa att "Allt förändras med ny plan."Artikeln inne i tidningen har rubriken "Storstilade planer uppskattas inte".
En faktaruta redogör för vilken plan det hela handlar om.På samma sida som den ovannämnda artikeln hittar man dessutom en text med rubriken "Utvecklingschefen manar till lugn". Artikeln avslutas med ett citat av utvecklingschef Mikko Aho, Sibbos representant i Östersundomkommittén:

-Vi har ett gott samarbete och vi talar om gemensamma intressen. Det kommer inte att uppstå nogon konflikt mellan Sibbo och grannkommunerna.

Vilka gemansamma intressen? Först lurar man Sibboborna att att tro att Sibbo måste växa för att Helsingfors inte skall ta mera av kommunen. Sen ställer man upp för Helsingfors då det gäller en gemensam generalplan, vars syfte är att låta Helsingfors köra över landskapsförbundet (och speciellt Esbopolitikerna). Om det finns några gemensamma intressen, så är det väl närmast de tre medlemmarna i Östersunkommittén som har gemensamma intressen.
Yle publicerade igår en text med rubriken "Trehundratusen blir drygt fyrahundratusen på 25 år", som baserar sig på Nylands förbunds pressmeddelande. Jag citerar ur texten:

I utkastet till plan förbereder man sig också på att öppna nya järnvägskorridorer. Förverkligandet av de nya tätorter som placeras invid dem kopplas till byggandet av spårförbindelse eller metro. Exempel på sådana är Östersundom.

I gårdagens nummer av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundomin viherkäytäviä laajennettava".

En annan text i samma tidning har rubriken "'Hyvä alku kehittämiselle'".


Osmo Soininvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Vastuu Helsingin seudun tie- ja raideinvestoinneista seudun kunnille". I inlägget påpekar Soininvaara att "Helsinki miettisi Östersundomin kaavaa uudestaan, jos Kehä III:n tukkiminen ei olisi kaupungille ilmaista." Det var ett intressant medgivande.

Google+ Followers