Öppet gräl. Den 25 mars 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Oenighet om metropolpolitiken". Artikeln handlar om den oenighet som Helsingin Sanomat skrivit om i artikeln "Helsinki ja 13 kuntaa ovat ilmiriidassa hallitusohjelmatavoitteista" i gårdagens tidning. (Se "Tretton mot en. Den 24 mars 2011".) Borgåbladet noterar, liksom Helsingin Sanomat, att Helsingfors kräver att man utnämner en kommunindelningsutredare, medan övriga kommuner i Helsingforsregionen motsätter sig Helsingfors krav.


Helsingforspolitikernas förhoppning torde vara att finansministeriet utser en kommunindelningsutredare som föreslår en sammanslagning och en folkomröstning. Om majoriteten i en folkomröstning i de berörda kommunerna röstar för en sammanslagning, kan en sammanslagning ske fastän kommunfullmäktige i en eller flera av de berörda kommunerna är mot sammanslagningen. En sammanslagning av kommuner i huvudstadsregionen är åtminstone i princip möjlig utan att riksdagen involveras. Månne inte Mari Kiviniemi räknar med att Samlingspartiet i Helsingfors stöder henne som statsminister, ifall hon lovar ordna en utredningsman.
På föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte nästa måndag finns igen utkastet till generalplan för Östersundom. Det är intressant att ärenden redan nu tas från bordet, då stadsplaneringsnämnden i Vanda behandlar motsvarande ärende tidigast den 4 april.

Google+ Followers