Östersundomutkast. Den 18 mars 2011


"Östersundomutkast hotar naturvärden" är en av rubrikerna på paradsidan i dagens nummer av Borgåbledet.


Rubriken på artikeln inne i tidningen lyder "Östersundomplan inkränktar på Natura". Borgåbladet har talat med Raimo Pakarinen, som är miljöinspektör på Helsingfors stads miljöcentral. Pakarinen säger att det är klart att det första utkastet till generalplan för Östersundom inte kan godkännas som sådant och tillägger att vi inte vet var kompromissen ligger.
Så är det. På stadsplaneringskontoret i Helsingfors har man inte tänkt sig att utkastet till generalplan skall kunna godkännas som sådant. Istället torde det handla om taktik. (Se "Medveten taktik. Den 25 februari 2011".) Man lägger fram ett utkast som bl.a. inkränktar på Natura-områdena, för att senare kunna presentera det egentliga förslaget till generalplan som ett "kompromissförslag". Taktiken kan fungera, men är inte precis uttryck för god förvaltning.

För övrigt tillåts inte byggandet allt för nära Natura 2000-områdena. De planerade kanalerna skulle direkt påverka fågelvikarnas ekologi. I stadsdelen Husö planerar man en kanal som gränsar till ett Natura-område som enligt stadsplaneringskontorets utredningar ligger under havsnivå. (Se "Holland. Den 12 mars 2011" och bilden nedan, som jag tog på en skidtur tidigare i veckan.) Det är väl inte så svårt att räkna ut vad som skulle hända med den omgivande marken, ifall man grävde en kanal med förbindelse till Kapellviken.På bilden nedan en vall, som hindrar vattnet att svämma över på den extremt lågbelägna marken i Husö.


Google+ Followers