Talosaaren rantojen suojelu. Den 7 mars 2011


Helsingfors stadsstyrelse har på sitt möte idag behandlat förslaget till utlåtande över den planerade "restaureringen" av "servicebryggan" på Husö, som bordlades vid senaste möte. (Se "Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011", "Bordlades. Den 28 februari 2011" och "Bryggor och broar. Den 6 mars 2011".) Av beslutsmeddelandet framgår att Ville Ylikahri (grön) föreslog att ärendet returneras för ny beredning, så att "asiaan annetaan kielteinen lausunto". Stadsstyrelsen beslöt dock med rösterna 9 mot 6 att ge ett utlåtande i enlighet med föredragandens förslag.


I det antagna utlåtandet hävdas bl.a. att "Hanke edistää Husön kartanon kulttuurimaisemaan kuuluvan, 1860-luvulla rakennetun kivilaiturin maisemanhoitoa." Tyvärr kommer den aktuella bryggan inte längre att tillhöra kulturlandskapet vid Husö gård, när och om Husö bebyggs i enlighet med utkastet till generalplan för Östersundomområdet. Och hur i fridens namn kan man påstå att projektet handlar om landskapsvård av stenbryggan, då planerna går ut på begrava den 150 år gamla stenbryggan under en helt ny brygga? För övrigt har projektet, som inleddes senaste sommar, påtagligt förfulat landskapsbilden.
På Facebook och Twitter betecknade Mari Pouskari (grön) inför föregående stadsstyrelsemöte det aktuella ärendet som en fråga om "Talosaaren rantojen suojelu". Frågan gäller inte bara en "servicebrygga".För övrigt kan jag inte låta bli att notera att den första som på flygfältet skakade hand med USA:s vice president Joe Biden var statssekreterare Mika Rossi.

Google+ Followers