Kervo. Den 17 oktober 2011

I gårdagens blogginlägg "Inkompetens. Den 16 oktober 2011" noterade jag att Eero Lehti (saml) i kolumnen "Sipoo - soivatko kellot näivettymiselle?" i senaste numret av Sipoon Sanomat kommenterar uppgifterna enligt vilka Sibbo skulle delas mellan Helsingfora och Borgå. Mera exakt skriver Lehti följande:

Alustavat tiedot halituksen sisäpiiristä näyttävät kulkevan yhdenmukaisesti. Sipoo jaettaisiin Porvoon ja Helsingin kesken. Mahdollisesti osa Talman alueesta jätettåisiin Keravaan.

Lehtis uppgifter baserar sig inte enbart på kartan i Helsingin Sanomat den 24 september. (Se "Halva Sibbo till Helsingfors. Den 27 september 2011".) Enligt kartan i Helsingin Sanomat skulle södra Sibbo tillsammans med Vanda tilldelas Helsingfors, medan norra Sibbo skulle anslutas till en kommun som även skulle innefatta Kervo, Träskända och Tusby. Som källa till kartan uppger tidningen dessutom Nylands förbund, kommundirektörer och riksdagsmän. Lehtinens uppgifter motsvarar snarare Christel Liljeströms "förslag C" till uppdelning av Sibbo, speciellt så som förslaget tolkats i Helsingin Sanomat den 28 september (och Hufvudstadsbladet den 27 september). (Se kartan nedan.) Här handlar det ändå om att ansluta betydligt mera än "en del av Tallmos område" till Kervo.
Det är möjligt att Lehti inte kollat källorna så noga, men riksdagsledamot Lehti borde själv ha tillträde till information från regeringens inre cirklar. Om Lehtis uppgifter stämmer, så skulle Liljeströms motdrag till förslaget i Helsingin Sanomat i själva verket representera regeringens eller kommunministerns planer. Det förefaller orimligt, speciellt som Liljeströms partikamrat minister Stefan Wallin hävdat att Sibbo inte kan delas. (Se "Barbariskt. Den 1 oktober 2011".)Om Lehti har tillgång till regeringens interna information, så lär även Liljeström känna till vad som diskuteras i riksdagens korridorer. Liljeström har i en kopia på Facebook av mitt blogginlägg från igår kommenterat Lehtis kolumn. Liljeström hävdar att Lehti, som i kolumnen i Sipoon Sanomat uppmuntrar Sibboborna att försvara kommunen, själv "i korridorerna" i riksdagen talat för att delar av Sibbo skall införlivas med Kervo bl.a.med argumentet att Sibbo hör till Kuuma-kommunerna. Liljeström undrar om Lehtis anpassat sina åsikter enligt kolumnens målgrupp eller om Lehti inte fått stöd för "kombination Kervo+Sibbo" inom samlingspartiet. Förutom riksdagsledamot och ägare av Suomen Lehtiyhtymä är Lehti stadsfullmäktigeordförande i Kervo.

Hur som helst så har Liljeström känt till att Lehti lobbat för en anslutning av Sibbo eller delar av Sibbo till Kervo. Det är mot bakgrunden av planerna på att dela upp Sibbo mellan Helsingfors och Kervo som Liljeströms "förslag C" att ansluta östra Sibbo till Borgå skall förstås. (Låt vara att Liljeström redan för något år sedan lekt med liknande tankar.) Så har väl även Mikael Lönnroth förstått Liljeströms utspel, då han skrivit insändaren "Liljeström asukkaiden puolella" i senaste nummer av Sipoon Sanomat.


Sipoon Sanomat 13.10 2011 s 2

Lehtis påstådda argument att Sibbo är med i Kuuma-kommissionen eller hör till Kuuma-kommunerna är intressant och anmärkningsvärt. Inkorporeringen av sydvästra Sibbo har hållist för en förlust för finlandssvenskheten, men politiskt och strategiskt sett var upplösningen av Östra Nylands förbund en mycket större förlust. Hade det inte varit för Helsingfors initiativ att inkorporera sydvästra Sibbo skulle Sibbo antagligen ännu idag vara medlem i Östra Nylands förbund. Nu framhålls Sibbos nya orientering västerut som argument för att dela upp kommunen mellan Helsingfors och Kervo.


Turun Sanomat 8.10 2011Turun Sanomat publicerade den 8 oktober en artikel med rubriken "Kuntauudistuksen valmistelu lähestyy huonoa hallintotapaa". Artikeln har kommenterats av Juhani Kahelin i ett blogginlägg från igår med rubriken "'Kuntaremontin' pikkuhuijaukset".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar