Antisvensk konspiration? Den 24 oktober 2009


På ledarsidan i dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Helsingin seudun on kohdattava kasvu". I artikeln hävdas bl.a. följande:


Helsingin kaupungin perusennusteeseen on lisätty liki 60 000 henkeä parin vuoden takaisesta näkemyksestä. Asuntotuotannon mahdollisuudet ovat lisääntyneet, ja suurin osa lisäyksestä tulee liitosalueelta Sipoosta.


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår även en notis med rubriken "Partiolaiset: Sipoonkorpi takaa, että metsään mennään jatkossakin". Helsingin Sanomat har idag på förmiddagen publicerat en notis med rubriken "Brax: Poliitikkojen jääviys tarkempaan seurantaan". I notisen citeras justitieminister Tuija Brax som angående valfinansieringslagen säger att "Jos on jäävi, ei osallistu myöskään mutkien kautta päätöksentekoon". Det här är väl den allmänna tolkningen av vad det innebär att jäva sig som beslutsfattare. När det gäller fallet Sibbo deltog Jan Vapaavuori öppet om än indirekt i statsrådets beslut. Även här hade det funnits skäl att göra en anmälan.


I dagen nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "'Svenskan monteras ner'". Jag återger här valda delar ur artikeln:


Sibbo, Karleby och Ekenäs BB. Tre enskilda fall, ett tydligt mönster eller rentav en antisvensk konspiration? ...

Ann-Christine Forsell ser ett samband mellan Sibboannekteringen, Karlebyfrågan och Ekenäs BB. När SFP:s partistyrelse samlades i Lovisa i går framhöll hon att man inte behöver vara konspirationsteoretiker för att kunna se ett mönster - en outtalad avsikt att montera ner svenskan i den offentliga förvaltningen.
- Vi springer omkring och släcker enskilda bränder. Vi behöver en klar strategi för att tackla den här medvetna trenden att köra över det svenska. Varje enskild reform kan sägas ha ett annat syfte, men den dolda agendan att köra ner svenskan som förvaltningsspråk finns liksom inbyggd.

Partibasen Stefan Wallin säger att den gemensamma nämnaren i de tre fallen är bristande förståelse för vad svensk service förutsätter i praktiken. Det var främst Samlingspartiet och delvis Centern som ville annektera Sibbo medan Samlingspartiet och SDP körde över Ekenäs BB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar