Påverkar inte huvudkonflikten. Den 1 oktober 2009


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoo ja Helsinki sopivat vaihtokaupoista". I artikeln hävdas det att "Kauppa ei vaikuta itse pääkiistaan Sipoon ja Helsingin välillä. Kunnat ovat eri mieltä siitä, mistä kaikesta Helsingin tulisi maksaa Sipoolle rajansiirron vuoksi." En faktaruta med rubriken "Tästä on kyse" ger dock bilden av att affären åtminstone delvis skulle lösa ersättningskonflikten mellan Helsingfors och Sibbo, så som även finska Yle antydde igår. Se "Byte av fastigheter. Den 30 september 2009". Om den aktuella byteshandeln har jag även skrivit i inlägget "Byteshandel. Den 28 september 2009".


I Helsingin Sanomat ingår idag även en artikel med rubriken "Helsingin metropolin malleina monikeskus, silmukka ja sormi ". Artikeln är skriven med anledninga av Jussi-Pekka Alanens bok "Helsinki – Kansakunnan pääkaupunki, ihmisten metropoli" (pdf). Det finns minsann anledning att återkomma. Alanens bok eller pamflett till ära har Alanen fått en egen "etikett" på min blogg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar