Juristeri? Den 2 oktober 2009


Jussi-Pekka Alanen pamflett "Helsinki – Kansakunnan pääkaupunki, ihmisten metropoli" fick igår stor publicitet. Hufvudstadsbladet publicerade igår en artikel med rubriken "Metropolen behöver en egen lag", utan citationstecken. Helsingfors stad publicerade lika så på stadens webbplats en nyhet med rubriken "Helsingin metropoli tarvitsisi erillislain", utan citationstecken. Påståendet är direkt taget ur Alanens pamflett, där ett avsnitt bär rubriken "Helsingin seutu tarvitsee erillislain". När Alanen år 2004 kom med liknande slutsatser i en utredning år 2004 väckte förslaget på statlig inblandning häftiga protester från Helsingfors och speciellt Jussi Pajunens och Samlingspartiets sida. Nu verkar Alanen vara på samma linje som Pajunen.


Alanen berör i sin pamflett fallet Sibbo i flera sammanhang. Pamfletten avslutas med ett starkt ställningstagande för inkorporeringen - och HFD:s beslut. Samtidigt lyfter Alanen indirekt fram sin egen roll i sammanhanget. Det finns anledning att att återkomma med kommentarer. I detta inlägg nöjer jag mig med att citera Alanen:


TAHTOIHMISET PAJUNEN JA MANNINEN

Yksi kunnallisen jaotuksen historian erikoisimmista ratkaisuista oli Sipoon osaliitos Helsinkiin. Se perustui kahden henkilön yhteistyöhön, jonka intressipohja on erikoinen. Ylipormestari Jussi Pajunen oli hakemassa konkreettista ratkaisua Helsingin aluerakenteen keventämiselle, turhautuneena pääkaupunkiseudun seisovaan tilaan. Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen oli käynnistänyt Helsingin seudun kuntien yhteistyön kehittämistä koskevan selvitystyön, mutta laihoin tuloksin. Herrat olivat jo tuon selvityksen aikana, jolloin Pajunen oli vielä kaupunginhallituksen puheenjohtajana, aloittaneet vuoropuhelun seudun kehittämisestä.

Heidän välilleen syntyi luottamus, joka mahdollisti osaliitoksen valmistelun niin, että asian julkistamisvaiheessa osapuolilla oli jo käsitys, mitä on tulossa. Sen jälkeen prosessi eteni omaa rataansa. Herrat haukuttiin ja päätökset moitittiin, mutta hanke toteutui.

Moni on pitänyt menettelyä sopimattomana ja tulosta juridisesti kyseenalaisena. Kuulun niihin, joiden mielestä ratkaisu oli sisällöltään aivan oikea. Kysymys oli erityisen painavien syiden tulkinnasta, jossa vastakkain olivat järki ja juristeria. KHO asettui järjen puolelle.


Ledaren i dagens nummer av Borgåbledet har rubriken "Sibbo storskog behöver ett avgörande beslut".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar