Statsrådet beslutade om sammanslagning. Den 22 oktober 2009

Finansministeriet har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Statsrådet beslutade om sammanslagning av landskapen Nyland och Östra Nyland". Statsrådets beslut var väntat. (Se "Sipoon Nato-haaveet. Den 17 oktober 2009".) Lika väl innehåller innehåller pressmeddelandet några intressanta detaljer. Jag återger här valda delar av meddelandet:


Statsrådet beslutade idag den 22 oktober 2009 att ändra statsrådets beslut om landskapen så att landskapen Nyland och Östra Nyland slås ihop från och med den 1 januari 2011.

Bakgrunden till sammanslagningen av landskapen utgörs av Sibbo kommuns framställan från juni 2009 om att bli flyttad från landskapet Östra Nyland till landskapet Nyland senast den 1 januari 2010. ...

Landskapens nuvarande gräns tudelar ett funktionellt enhetligt boende-, arbets- och serviceområde, och denna delning har försvårat helhetsinriktad och långsiktig utveckling av området. Tudelningen förvränger områdets samhällsstruktur och användningen av områden. De separata landskapen Nyland och Östra Nyland har med tanke på regionutvecklingens och regionplaneringens funktionalitet inte gynnat utvecklandet av hela regionen på ett optimalt sätt.


Motiveringarna ovan är de samma som den som lyftes fram i samband med den så kallade Sibbofrågan år 2006. Det kan vara på sin plats att påpeka att Jan Vapaavuori i inofficiella förhandlingar erbjudit inkorporeringen som ett alternativ till en sammanslagning av landskapsförbunden. I pressmeddelandet påpekas det vidare att "Sammanslagningen av landskapen kommer inte att påverka behandlingen av Östra Nylands och Nylands landskapsplaner som bekräftas vid miljöministeriet." Här är det skäl att påpeka att Helsingfors stad på basen av statsrådets beslut om inkorporeringen av sydvästra Sibbo besvärat sig över landskapsplanen för Östra Nylands förbund.


Nylands förbund har publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Maakunnat yhteen; metropolin asema vahvistuu".


Samtidigt med med beslutet att slå ihop landskapsförbunden avgjorde statsrådet att Sibbo inte får bli medlem i Nylands förbund redan år 2010.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar