En stor förlust. Den 25 oktober 2009


På ledarsidan i dagens numer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Ruotsinkielisten kasvava huoli oikeuksistaan on aiheellinen". I artikeln noteras de tre enskilda fallen Sibbo, Karleby och Ekenäs BB. (Se gårdagens blogginlägg "Antisvensk konspiration? Den 24 oktober 2009".) Jag återger här inledningen på artikeln:


Suomenruotsalaisten keskuudessa leviää hämmennys, epäusko ja katkeruus. Monet kielivähemmistöön kuuluvat katsovat, että heidän perustuslaillisia oikeuksiaan loukataan Suomessa yhä julkeammin. Luettelo kielivähemmistön näkökantojen sivuuttamisesta on pitkä ja koostuu niin isoista hallinnollisista ratkaisuista kuin yksittäisistäkin päätöksistä.

Sipoon länsiosa liitettiin Helsinkiin piittaamatta paikallisten asukkaiden kiihkeästä vastarinnasta. Sipoossa ruotsinkielisten osuus on suuri.


Helsingin Sanomat skriver om orskerna till språkklimatet bl.a. att "verkkokeskusteluissa lietsottu hurriviha, joka hitaasti kasvattaa tilaa kielivähemmistön vähättelemiselle myös muussa yhteiskunnassa." Det kan påpekas att det ovannämna hatet inte minst odlats på i Helsingin Sanomats egna diskussionsspalter, fastän kommentarer som berörde språkpolitik kategoriskt censurerats från bloggen Suurkaupungin hai. Därutöver förde tidningens egna redaktörer och ledarskribenter en osaklig hetskampanj mot finlandssvenskarna i samband med fallet Sibbo. (Se "Behövs det en språkstrid? Den 27 september 2006" och "Guldmedaljer. Den 12 juni 2008".)


Sipoon Sanomat publicerade i tisdags en artikel med rubriken "Karhusaaren maaseutu kaupungiksi". Artiklarna nedan är ur tidningens senaste nummer.


Tidigare under veckan förundrade jag mig över trafiken via google till mitt blogginlägg "Tragiska vanföreställningar. Den 7 juni 2009". Förklaringen visade sig vara en tragisk omständighet. En stor förlust.
SV orienteringInga kommentarer:

Skicka en kommentar