Hinder för Metropolen. Den 23 oktober


I dagens Borgåblad har gårdagens beslut att upplösa Östra Nylands förbund eller slå ihop landskapsförbundet med Nylands förbund fått relativt stor uppmärksamhet. I övrigt har reaktionerna inte varit speciellt starka. Finansministeriet tog kanske trots allt i en viss mån Sfp:s synpunkter i beaktande, men tystnaden torde främst bero på att man inte vill framhäva att Östra Nylands förbund har tjänat finlandssvenska intressen. De finlandssvenska intressena och de av Sfp dominerade administrativa enheterna har ju blivit hinder för utvecklingen av Metropolen, som skall kunna tävla med andra metropoler.


I dagens nummer av Borgåbladet ingår även en artikel med rubriken "Markägare diskuterar Storskogen" och en notis med rubriken "Scouter för nationalpark i Storskogen".Magma har idag publicerat ett meddelande med rubriken "Magma undersökning om svenskan i metropolen: Enspråkiga lösningar upprätthåller tvåspråkigheten".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar