Partiolaiset haluavat Sipoonkorpeen kansallispuiston. Den 20 oktober 2009


Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry gav igår ut ett pressmedelande med rubriken "Partiolaiset haluavat Sipoonkorpeen kansallispuiston". Jag publicerar det här i sin helhet:


Partiolaiset haluavat Sipoonkorpeen kansallispuiston


Sipoonkorpeen tulee perustaa mahdollisimman nopeasti uusi kansallispuisto, johon kootaan nykyiset Metsähallituksen ja kaupunkien alueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Pelkkä nykyinen suojelualue ei riitä suojeluun eikä retkeilyyn. Kansallispuisto olisi luonteva osa pääkaupunkiseudun ympäröivää viherkehää, jossa huomioidaan niin alueen luontoarvot kuin retki- ja virkistyskäyttö.

Jo nykyiset ulkoilu- ja suojelualueet kaikkialla maassa vaativat retkeilyä ohjaavia ja tukevia rakenteita, kuten tulipaikkoja, laavuja ja polttopuuhuoltoa. Kansallispuisto mahdollistaisi Sipoonkorven suojelun ja ohjatun käytön. Partiolaisille on tärkeää, että myös maastossa yöpyminen on mahdollista, ellei sitten haluta kasvattaa sukupolvea, joka käy metsässä vain päivisin ja poistuu sieltä heti hämärän lähestyessä. Mikäli edes lähtee metsään.

Jokamiehen oikeudella Sipoonkorvessa on liikuttu aina, kuten Nuuksiossakin. On kuitenkin aika huomata, että pääkaupunkiseudun väkimäärä on kasvanut valtavasti ja nyt vaaditaan toimenpiteitä, jotta alueet säilyvät jatkossakin. Pääkaupunkiseudulla kehysalueineen asuu jo nyt 1,3 miljoonaa ihmistä.

On myös tärkeää, että retkeilyalueita ja kansallispistoja on alueellisesti tasapuolisesti, siis myös pääkaupunkiseudun ja sen asukkaiden tarpeisiin. Nuuksion kansallispuisto, jossa viime vuonna kävi 175 000 ihmistä, ei yksin voi vastata retkeilyn kasvavasta suosiosta alueella, eikä retkeilemään tai kansallispuistoon pääsemiseksi toisaalta pidä joutua kulkemaan pitkiä matkoja muualle Suomeen.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry vaatii kansallispuiston perustamista Sipoonkorpeen ja alueen kehittämistä kestävästi virkistys- ja retkeilykäyttöön. Partiolaiset osallistuvat mielellään myös alueen suunnitteluun.Yle har sent igår kväll publicerat en notis med rubriken "Partiolaiset kannattavat Sipoonkorven kansallispuistoa". Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Vandas Mäkinen leder utredningsgrupper".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar