ELY-centralens utlåtande. Den 4 oktober 2010


Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY) i Nyland har den 23 september gett ett utlåtande angående Helsingfors idrottsverks ansökan om tillstånd för en brygga och en "tillfällig" simstrand på Husö.I utlåtandet noterade noteras det bl.a. att den planerade "tillfälliga" simstranden inte kan ses som tillfällig och att även vägen till den tänkta badstranden hade krävt tillstånd för miljöåtgärd.


Helsingfors naturskyddsförening har gett ut ett pressmeddelande angående planerna på en "tillfällig simstrand". Jag återger meddelandet i sin helhet:


"Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tiedottaa 1.10.2010"

Sipoonkorven kansallispuiston eteläosat eivät ole vielä turvassa

HELSINKI YRITTI RUOPATA SALAA NATURA-ALUEEN REUNAA


Hallituksen periaatepäätös keskiviikkona 29.9 oli iso askel kohti Sipoonkorven kansallispuiston perustamista. Täyttääkseen kaikki odotukset, kansallispuistoon on tärkeää saada mukaan rannikon jo valmiiksi suojellut osat, Östersundomin Natura-alueet. Suojelusta huolimatta ne eivät vielä ole turvassa Helsingin kaavoittajan pyrkimyksiltä.

Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja liikuntavirastot aloittivat heinäkuussa Talosaaren virkistysalueella, joka on Torpvikenin ja Kapelvikenin Natura-alueiden välissä, tienrakennuksen ilman asianmukaisia lupia. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena oli rakentaa Talosaaren kärkeen "väliaikainen" uimaranta ja laituri, jotka edellyttäisivät laajaa ruoppaamista aivan Torpvikenin Natura-alueen rajaan saakka, kiinni tärkeään vesilintujen pesimäalueeseen. Ruoppaushanke salattiin koko kesän ajan.

"Uimarannan paikka merkittiin toukokuun lopulla maastoon väärään kohtaan, kauemmaksi Natura-alueesta kuin mihin uimarantaa tosiasiassa suunniteltiin. Kun vaadittiin hankkeen asiakirjat, liikuntavirasto toimitti väärän kartan, "hämmästelee Mikko Niskasaari.

Kaupunkisuunnittelu- ja liikuntavirastot eivät ole suostuneet luovuttamaan hankkeensa asiakirjoja, vaan salattu suunnitelma on jouduttu selvittämään muuta kautta.

Natura-alueiden ulkopuolinenkaan rakentaminen ei saa vähentää suojeluarvoja. Käytännössä se merkitsee, että Natura-alueiden ympärille on jätettävä suojavyöhyke. Kaupunkisuunnitteluviraston edustajat ovat toistuvasti vaatineet oikeutta joko rakentaa Östersundomin Natura-alueille tai ainakin jättää ne ilman suojavyöhykettä. Ruoppaushankkeella ilmeisesti yritettiin edistää tätä vaatimusta, asettaa kaupungin päättäjät tapahtuneen tosiasian eteen.

Suunnitellusta uimarannasta ei ole lautakunnan, valtuuston eikä kaupunginhallituksen päätöstä. Uimarannan lähin taajama on noin viiden kilometrin päässä, joten liikuntapaikkojen rakentamisesta hankkeessa ei ole kysymys.

Virastot ilmeisesti olettivat saavansa ruoppausluvan kaupungin sisäisenä päätöksenä ja aikoivat aloittaa ruoppaukset jo tänä syksynä. Uudenmaan ELY-keskus antoi kuitenkin 23.9.2010 Talosaaren uimarannasta lausunnon, jossa katsottiin että uimarannalle ja laiturille on haettava vesilain mukaista lupaa. Luvan saaminen Natura-aluetta vahingoittavalle hankkeelle on epätodennäköistä.

LISÄTIEDOT:
- Mikko Niskasaari, toimittaja, 046 612 7349
- Anneli Mikkonen, Helsyn hallituksen jäsen, 050 599 2408
Helsingfors naturskyddsförening har den 22 september gett ett utlåtande angående idrottsverkets ansökan om tillstånd för badplatsen och bryggan. I utlåtandet ger naturskyddsföreningen följande anmärkningar med motiveringar:


1) Toimenpiteiden vaikutuksista ei ole tehty lain edellyttämää varsinaista Natura-arviota eikä
luonnonsuojelulain 65 ja 66 pykälien mukaan lupaa siis voida myöntää.
2) Uimaranta laitureineen vahingoittaisi vakavasti Torpvikenin Natura-aluetta.
3) Alue on rakennuskiellossa ja jo nykyisellään tärkeä virkistysalue.
4) Hankkeesta ei ole tehty päätöstä.
5) Uimarantahanke ei perustu olemassa oleviin suunnitelmiin.
6) Hankkeen ei voida katsoa edustavan senkaltaista yleishyödyllistä hanketta, eikä tarvetta, että sillä voisi perustella Natura-alueen suojelutason heikentämistä.
7) Uimarannalle on osoittaa korvaava kohde.
8) Viranomaistoiminnan oikeudellisuus on kyseenalainen.


Jag har på denna blogg följt med det olagliga projektet på Husö sedan den 17 juli, då Helsingfors idrottsverk officiellt inledde byggnadsarbetet. Se följande inlägg:

Omfattningen är öppen. Den 29 september 2010

Kivituhka. Den 25 september 2010

Natura-arvioinnin tarveharkinta. Den 23 september 2010

Plan från år 1988. Den 22 september 2010

Väliaikainen uimaranta. Den 20 september 2010

543 miljoner. Den 31 augusti 2010

Husövägen. Den 15 augusti 2010

Dålig förvaltning och ekonomi. Den 14 augusti 2010

Ingen brasa utan eld. Den 12 augustri 2010

Baktankar. Den 11 augusti 2010

Grundstötning? Den 10 augusti 2010

Byggnadsarbete. Den 2 augusti 2010

Olaglig avverkning? Den 31 juli 2010

Nyt tehdään. Den 17 juli 2010


Google+ Followers