Bordlades. Den 28 februari 2011


Helsingfoprs stadssyrelse har på sitt möte idag, på förslag av Outi Ojala (v), bordlagt ärendet som gällde utlåtandet till ELY-centralen angående ansökan om undantagstillstånde för restaurering av "servicebryggan" och uppsnyggande av "simstranden" på Husö. (Se "Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011".)


Idag var det sista dagen som programmet för deltagande och bedömning gällande målen och tillvägagångssätten för generalplaneringen av Östersundomområdet var framlagt till påseende. Programmet finns naturligtvis i praktiken till påseende även framöver på internet, men det går här efter inte längre att ge formella synpunkter. Däremot torde det snart gå ett ge synpunkter på utkastet till generalplan. I mitt inlägg "Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011" noterade jag att Helsingfors stadsplaneringsnämnd på sitt möte den den 24 februari bordlade ärendet om att ge sitt stöd för att det (aktuella) beredande materialet för den gemensamma generalplanen ställs till påseende. På stadsplaneringskontorets webbplats har man idag publicerat en nyhet, som förtäljer att stadsplaneringsnämnden nog diskuterade utkastet till generalplan, fastän ärendet bordlades till följande möte. Nu har även föredragningslistan för nästa möte publicerats. Se nedan.Viceordföranden för riksdagens miljöutskott Pentti Tiusanen (v) har i ett blogginlägg med rubriken "Sipoonkorven kansallispuisto eteni" kommenterat behandlingen av lagförslaget till en nationalpark i Sibbo storskog.

Google+ Followers