Motvind. Den 10 juni 2012

Hbl 9.6 2012 s 16

Detta veckoslut lämnar två relativt centrala aktörer i fallet Sibbo sina positioner som partiordföranden: Mari Kiviniemi och Stefan Walin. Kiviniemi har på denna blogg fått ett ehget sammanfattande inlägg, "Arkiverat: Mari Kiviniemi. Den 8 augusti 2009" och en egen etikett, Kiviniemi. Om Wallins roll i fallet Sibbo har jag skrivit bl.a. i inläggen "Wallins blogg. Den 26 april 2008", "Wallin. Den 22 maj 2008"
 och "Konklav. Den 20 juni 2009".

Iedarartikeln "Hövding i motvind" och illustrationen till ledaren (se ovan) i gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet nämns "Sibboannekteringen" i summeringen av Wallins tid som partiordförande. Jag återger de inledande raderna i ledaren:

Stefan Wallins sex år som ordförande för Svenska folkpartiet har präglats av en allt hårdare motvind i arbetet för ett svenskt och tvåspråkigt Finland. Samhällsutvecklingen har på alla områden lett till ett hårdare klimat vilket drabbar också det svenska och tvåspråkiga i vårt land.
Under Wallins tid har SFP varit tvunget att bland annat tackla Sibboannekteringen, Karlebys plats i den statliga förvaltningen, reformen av valkretsindelningen i riksdagsval och Dragsviks framtid.


Yle publiceradei tisdags en nyhet med rubriken "Metropolialueelle oma kuntaselvitys". Nyhetstexten uttrycker väl Jussi Pajunens karaktärsroll:

Pajusen mielestä pääkaupunkiseudulle tarvitaan ulkopuolinen selvitysmies tutkimaan yhden suurkunnan mahdollisuutta.

Hänen mukaansa pääkaupunkiseudun yhtä kuntaa on koitettu muodostaa jo kahdeksan vuotta, mutta varsinaista selvitystä asiasta ei ole voitu tehdä Espoon ja Vantaan vastahakoisuuden vuoksi.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on tyytyväinen, että metropolihallinto selvitetään. Mäkelä ei kuitenkaan ole valmis kuntaliitosselvitykseen, koska Helsinki on ajanut liitosta niin voimakkaasti. Hänen mukaansa asia vaikuttaa liian etukäteen päätetyltä.

Det är av väsentlig betydelse för fallet Sibbo att Helsingfors och Pajunen redan för åtta år sedan, inför och i samband med den förra kommunreformen (Paras, KSSR) ställde krav på en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen. Kravet uppfylldes inte, men istället fick Helsingfors sydvästra Sibbo. Märkligt nog lyckades man långt dölja kopplingen till överenskommelsen om KSSR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar