30 %. Den 12 juni 2012

Bbl 9.6 2012 s 3

I lördagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Väntan på metron kan bli lång". Artikeln är i själva verket en intervju med Kaisa Yli-Jama, som bytt arbetsgivare från Helsingfors stad till Sibbo kommun. (Se "Ny ersättare. Den 13 februari 2012".) Yli-Jama torde vara väl insatt med tanke på att hon ännu för några månader sedan arbetade med Östersundomprojektet på Helsingfors stadsplaneringskontor.Bbl 9.6 2012 s9

Yli-Jamas och artikeln centrala budskap är att tidtabellen för östmetron beror på västmetron. Om Esbo beslutar att förlänga västmetron till Stensvik genast då avsnittet till Mattby är färdigt, så kommer byggandet av östmetron att dröja. Någon exakt tidtabell ger Yli-Jama inte.

Det var Helsingfors och inte Esbo som ville att västmetron byggs. Esbo stadsfullmäktige tog beslutet att bygga metro år 2006 under utpressning och utgående från helt felaktiga kostnadskalkyler. I bakgrunden fanns initiativet till en inkorporering av sydvästra Sibbo, som motiverades med att Sibbo motsatt sig en utvidgning av metron österut. Nu är det i första hand Esbo som ytterligare vill förlänga metron västerut. Då västmetron en gång byggs är det ur Esbos synpunkt inte ändamålsenligt att den slutar i Mattby. En öppen fråga som Yli-Jama inte berör är den statliga finansieringen av förlängningen av västmetron. Esbo väntar sig att staten står för 30 % av kostnaderna, men de 30 % av kostnaderna som staten betalar av kostnaderna för avsnittet mellan Gräsviken och Mattby baserade sig på regeringens "metropolpolitik", som i sin tur var kopplat till överenskommelsen om kommunreformen KSSR. Stadsfullmäktige i Esbo förutsatte visserligen år  2006 att "staten" förbinder sig att även delta med 30 % av kostnaderna för en förlängning av metrolinjen till Stensvik, men statens andel på 30 % vara osäker redan år 2008 då de beräknade kostnaderna för metrolinjen till Mattby stigit från 450 euro till över 800 euro.


HS 12.6 2012 s A 11

 I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Espoo kelpuutti länsimetron jatkeen".Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Västmetron byggs ut genast".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar