Porvari - Västersundom. Den 8 juni 2012

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2012/Halke_2012-04-02_Khs_13_El/BB28CB20-6CEF-4174-8E59-19630E7C070A/Liite.pdf

I mitt inlägg "Det nya Östersundom. Den 10 januari 2012"' noterar jag att det på webbplatsen Uutta Helsinkiä den 30 december 2011 publicerats en text med rubriken "Tämä on uusi Östersundom". Tydligen hade texten endast uppdaterats, för efter motsvarande svenskspråkiga text med rubriken "Det här är nya Östersundom" står det "Publicerad: 25.11.2009". Texten "Tämä on uusi Östersundom" har uppdaterats på nytt, tydligen den 28 maj. Kvar finns fortfarande länken till de märkliga "specialsidorna" om inkorporeringen på adressen, http://www.hel2.fi/liitos, fastän webbplatsen inte längre existerar. Här finns även nytt innehåll. Bl.a. kan man läsa följande:

Talosaaren ulkoilualueelle on tullut uusia ulkoilureittejä opasteineen. Alueelle on myös suunnitteilla uimapaikka.

Exakt samma text finns i artikeln "Aurinkoenergia ja logistiikka Östersundomin tulevaisuusvisioina". (Se "Logistisen risteyspaika. Den 29 maj 2012".) En svenskspråkig version av den sistnämnda artikeln skall ha publicerats under rubriken "Solenergi och logistik är framtidsvisioner för Östersundom" samma dag som den finskspråkiga. I artikeln kan man bl.a. läsa följande:

Byggnadskontoret reser ett fågelbeskådningstorn på Husö. Kontoret utför också vård av redan byggda objekt.

Månne stenbryggan på Husö hör till de redan byggda objekten som skall få  byggnadskontorets vård? Planerna på fågelbeskådningstorn på Husö har jag tidigare behandlat i inläggen "Färdigt starka baskommuner. Den 14 november 2011" och "Flera fågeltorn. Den 12 november 2011". I den aktuella artikeln kan man även läsa följande:

Friluftsområdet på Husö har fått nya friluftsrutter försedda med vägvisande skyltar. I området planeras också en badstrand.

I den aktuella texten har benämningen "Kehä III:n ja Itäväylän risteysalueella sijaitsevasta Porvarin alue" översatts till "Västersundomområdet vid Ring III:s och Österledens korsningsställe". Satsen "Itämetron ensimmäinen asemakin olisi Porvarissa" har översatts "östmetrons första station är planerad till Västersundom". Namnet Porvari, som torde komma från Porvarinlahti (på svenska Borgarstrandsviken), har alltså inte getts någon svensk motsvarighet. Namnet Borgarstrand skulle kanske vara olämpligt, emedan området saknar strand. Västersundom (Länsisalmi) är dels ett namn på en stadsdel i Vanda, dels namnet på en registerby, som delats mellan Vanda och Helsingfors.

Den 25 maj publicerades även artikeln "Ny näridrottsplats i Landbo" på webbplatsen Uutta Helsinkiä (eller Nytt i Helsingfors). Här kan man bl.a. läsa följande:

Staden har löst in mera mark runt omkring området, så den nya idrottsplatsens areal fördubblas från vad den hittills varit.

Motsvarande finskspråkiga text har jag behandlat i inlägget "Kaupunki on lunastanut lisää maita. Den 30 maj 2012".

Den 30 maj publicerades även på Helsingfors stads egenetliga webbplats en "nyhet" med rubriken  "Östersundomissa pyritään hyödyntämään aurinkoenergiaa". Här kan man läsa följande:

Aurinkoenergian hyödyntäminen ja logistisen risteyspaikan rakentaminen ovat pari varteenotettavaa toimintalinjaa nyt myös muotoutumassa olevissa Östersundomin tulevaisuusvisioissa.

Kyse olisi Porvoonväylän energiakäytävästä sekä Kehä III:n ja Itäväylän risteysalueella sijaitsevasta Porvarin alueesta, jonka näkymänä on kehittyä tavara- ja ihmisvirtojen kohtauspaikaksi, johon on sujuvat yhteydet Vuosaaren satamakeskuksesta ja lentoasemalta. Itämetron ensimmäinen asemakin olisi Porvarissa, ja potentiaalia tarjoavat myös Jokerilinjojen mahdollinen risteäminen siellä, sekä niiden toteutus pikaraitiotienä.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar