More necessary. Den 15 juni 2012

HS 11.6 2012 s A 6

I måndagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Lahti havittelee kakkoslentokenttää". Jag har noterat förslaget på ett flygfält i inlägget "Spår. Den 23 februari 2012", där jag föreslår att den nya snabba "östbanan" via Helsingfors-Vanda flygplats aldrig kommer att gå via Borgå, utan istället via Lahtis och Orimattila. En kortare text i samband med den ovannämnda artikeln har rubriken "Kakkoskenttä kiinnostaa Helsingissäkin".

Helsingin Sanomat har på webben publicerat en engelsk version av artikeln. Den engelska versionen, som har titel "Lahti goes after second airport in Southern Finland", motsvarar i själva verket en sammanslagning av de två finska texterna. I den engelsa versionen fins dock ett stycke som saknar motsvarighet på finska:

The prospect of being able to build a substantial amount of new housing and commercial property on the site naturally has city officials licking their lips. Helsinki has recently tried to expand through annexing parts of Sipoo, a move that is believed to have been made more necessary by the failure to develop the Malmi site.


I en engelskspråkig artikel kan det behövas mera förklaringar om bakgrundsfaktorer, men den ovanciterade stycket kunde gärna ha varit med även i den finska versionen. Det torde vara ytters få finskspråkiga läsare som förstått sambandet mellan Malm och fallet Sibbo.Det kan tilläggas att inkorporeringen var speciellt nödvändig för Matti Vanhanen, som hade satt käppar i hjulen för Malm. (Se t.ex. "Röster om flygplatsen i Malm. Den 13 juni 2012".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar