Kandidat för Björnsö. Den 17 juni 2012

Stadin Demarit publicerade i torsdags ett meddelande med rubriken "Helsingin Sosialidemokraatit tiedottaa: Kymmenen uutta ehdokasta kuntavaaliin". I meddelandet kan man bl.a. läsa följande:

Sipoon liitosalue pientalokaupunkina

Toimitusjohtaja Tapani Sihvola, 64, on Kuntokallion ikäinstituutin pitkäaikainen johtaja ja tulee ehdolle Helsinkiin liitetyn Sipoon Karhusaaren alueen ehdokkaana. Hän toimi pitkään Sipoon valtuustossa ja sosiaalilautakunnassa, ensin vasemmistoliiton, sitten demareiden listalla. Eläkkeellä Sihvola johtaa Kulttuuri A&T Oy:tä, jolla on radiotoimintaa sekä alueen kulttuuritoiminnan elvyttäminen tavoitteena.

– Östersundom-suunnitelma raideliikenteeseen tukeutuvana luontoarvoja kunnioittavana pientalokaupunkina tulee toteuttaa ripeästi. Alueen palvelurakennetta tulee kehittää rinnan muun alueen kehittämisen kanssa, että liitosalue pysyy ja kehittyy vetovoimaisena, monipuolisen väestörakenteen alueena.


Månne Tapani Sihvolas synpunkter motsvarar Björnsöbornas och Östersundombornas intressen? Sihvola hör till de Sibbopolitiker som sommaren 2006 i samband med Helsingfors initiativ till ändring i kommunindelningen passade på att angripa Sibbos ledning och Sfp. Därigenom gjorde han det lättare att förverkliga inkorporeringen. I en insändare med rubriken "Sipoon alueliitoshanke jakaa mielipiteet" i Helsingin Sanomat den 2 juli 2006 skriver Sihvola rentav att "Jos Helsingin päättäjät pystyvät vakuuttamaan hoitavansa kuntalaisen arkielämään vaikuttavat palvelut paremmin ja taloudellisemmin kuin Sipoo, niin ainakin oma kantani alueliitokseen on myönteinen."

Det kan noteras att församlingarna i Vanda har för avsikt att lägga ner Kuntakallio. Vantaan Lauri publicerade i maj en nyhet med rubriken "Seurakunnat aikoo luopua Kuntokalliosta", där det heter att "Vantaan seurakunnat aikoo luopua Kuntokallion kurssikeskuksesta, kun Helsingin Karhusaaressa sijaitsevan alueen asemakaava valmistuu." I nyheten kan man vidare läsa följande:

Alueelle, jossa Kuntokallio sijaitsee, on valmistumassa yleiskaava ja myöhemmin asemakaava, joka antaa mahdollisuuksia kiinteistön kehittämiseen. Alueelle voisi tulla asuntoja.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar