Samalle paikalle. Den 18 juni 2012

http://sipoo2.tjhosting.com/kokous/20121407-6.HTM

I mitt in inlägg "Kritik mot stor detaljhandelsenhet i Östersundom. Den 11 juni 2012" noterar jag att planläggninssektionen i Sibbo på sitt möte den 12 juni 2012 föreslogs anta ett utlåtande om etapplandskapspla 2 för Nyland. I förslaget till utlåtande ingick även kritik som berör Östersundom, fastän man noterar att Östersundomkommittén skilt ger ett utlåtande för Östersundoms del. Protokollet fån mötet har inte ännu publicerats, men ur föredragningslistan för kommunstyrelsens möte på tisdag framgår att sektionen godkände förslaget till utlåtande med några ändringar. Sektionen beslöt att ta bort följande stycke:

Heli-ratavarauksen poistuminen kaavaehdotuksesta vapauttaa alueita taajamatoimintojen tiivistämiseen mm. Söderkullassa. Nopea Helsinki – Pietari junayhteys ja itämetron jatke Mellunmäestä Östersundomin kautta Söderkullaan korvaavat HELI -radan.

Följande stycke, som berör detaljhandelsenheten, beslöt sektionen lägga till förslaget till utlåtande:

Itä-Uudenmaan maankuntakaavassa (2000) jätettiin vahvistamatta riittävien selvitysten puuttuessa samalle paikalle esitetty keskustatoimintojen merkintä, joka olisi mahdollistanut vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisen alueelle.


http://sipoo2.tjhosting.com/kokous/20121407-6-1.PDF
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar