Vargen tillbaka! Den 16 juni 2012Helsingfors fastighetsnämnd godkände på sitt möte igår förslaget till utlåtande över etapplandskapsplan 2 för Nyland. Ett par medlemmar i nämnden anmälde avvikande åsikt till utlåtandet, som innehåller några kontroversiella ställningstaganden om Östersundom. (Se "Kollektivtrafiken kan skötas med buss. Den 31 maj 2012" .) Om de avvikande åsikterna gäller Östersundom vet jag inte.Bbl 14.6 2012

I torsdagens nummer av Borgåbladet ingår en insändare med rubriken "Ta vargen tillbaka". Motsvarande finsspråkiga insändare ingår i torsdagens nummer av Sipoon Sanomat. I insändaren berättar Kaj Kaiser att Sfp gjort en gallupundersökning, som visar att 84 % av Sibboborna vill ha vargen tillbaka istälet för den nya logo, som kommunen antog hösten 2007. Jag har kommenterat logon i mitt inlägg "Positivt utvecklingsskede? Den 18 oktober 2007".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar