Röster om flygplatsen i Malm. Den 13 juni 2012

Hbl 10.6 2012 s 26
I söndagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår ett upplag om flygfältet i Malm. Under rubriken "Röster om Malms flygplats i Hbl" återges några utvalda rader ur Matti Vanhanens och Paavo Lipponens debattinlägg i Hufvudstadsbladet om Malms framtid. År 2005 var Vanhanen kolumnist i Hbl. De två citaten i Hbl belyser den konfliktfyllda situation som Vanhanens försvar av flygverksamheten i Malm resulterade i.Citatet av Vanhanen representerar ett ganska försiktigt uttalande, jämfört med uttalanden som han gjort före och efter den aktuella kolumnen publicerades. (Se "Vanhanens ställningstaganden för Malm. Den 31 januari 2007".) Kolumnen har även publicerats på statrådets webbplats under rubriken "Statsminister Matti Vanhanens kolumn i Hufvudstadsbladet 1.2.2005" och på webbplatsen pelastamalmi.org även översatt till finska under rubriken "Pääministeri Matti Vanhanen: Synpunkten-kolumni, Hufvudstadsbladet 1.2.2005". I kolumnen visar Vanhanen redan i inledningen sin medvetenhet om det kontroversiella i sitt eget ställningstagande för Malm. Jag återger de första raderna:

Staten och Helsingfors stad ingick under den förra regeringens tid ett avtal enligt vilket staten under vissa förutsättningar kan ge upp sin rätt att hyra flygplatsområdet i Malm. Avtalet binder förstås staten och Helsingfors fastän beslutsfattarna bytts ut på vartdera hållet efter det att avtalet slöts.

Redan i sitt tal "Puolustusministeri Matti Vanhasen puhe Malmin lentokentän 65-vuotisjuhlapäivänä 18.5.2003" medger Vanhanen att det är kontroversiellt att en regeringsmedlem ifrågasätter överenskommelsen om Malm:

Tiedän, että rikon varmasti monta hallinnon hyvää periaatetta sanomalla näin valtioneuvoston jäsenenä, kun kerran valtio ja Helsinki ovat panneet nimensä sopimuksen alle. Siksi pyydän jo heti anteeksi tämän periaatteen rikkomista. Mutta teen tämän vedotakseni Malmin puolesta.

När Vanhanen, enligt egen utsaga, bröt mot principer för god förvaltning, bröt han i praktiken även avtalet mellan staten och Helsingfors. (Staten såg inte till att det hittades en ersättande flygplats.) Då Vanhanen dessutom talade för boende i egnahemshus och själv bodde i Nurmijärvi är det inte konstigt att statsministerns relationer till Helsingfors var katastrofala. (Se Statsministerns relationer till Helsingfors. Den 2 februari 2007".) På Helsingforsdagen 2008 tilldelades Vanhanen lika väl Helsingforsmedaljen. (Se "Guldmedaljer. Den 12 juni 2008".) Orsaken till de radikalt förbättrade relationerna vet alla.

Vanhanen erbjöd Östersundom som ersättning för Malm, men nu anser Helsingfors biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplaneringen Hannu Pemttilä att Malm bör byggas före Östersundom. (Se "Malm före Östersundom. Den 23 januari 2012".) Enligt Helsingfors stadsplaneringsnämnds utlåtande över förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland utgör flygfältet i Malm ett allvarligt hinder för utvecklingen av nordöstra Helsingfors. (Se "Grönförbindelser och rekreationsförbindelser. Den 27 maj 2012".) Paavo Lipponens insändarartikel i Hbl från decenber 2005 visar hur kontroversiellt Vanhanens agerande för Malm var. Riksdagens talman kritiserar "landets regering" för att stjälpa huvudstadens försök att få tillgång till befintlig byggmark, men kritiken torde i första hand vara riktad mot regeringschefen. Jag återger här Lipponens insändare i sin helhet:

MALMS FLYGPLATS

Käppar i hjulen

Boendeform och boendestandard är viktiga frågor för de flesta av oss. För att kunna konkurrera, med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen behöver Helsingfors fler bostäder och bostadstyper, särskilt urbana småhus. Men det behövs tomtmark för att kunna bygga. Malms flygplats är planerad för bostäder, men med samtidig hänsyn till skyddet för de onekligen historiska anläggningar som finns där. Nu kräver emellertid Museiverket att hela flygplatsen skall skyddas. Hbl var inne på samma linje den 30 november när tidningen jämförde flygplatsen med Bromma flygplats i Stockholm som är K-märkt. Men jämförelsen blir helt fel i och med att den inte bygger på fakta som är relevanta för den övergripande utvecklingen.
Bromma hade i fjol 1258 200 passagerare, Malm 1489. Bromma betjänar merparten av inrikesflyget från Stockholm medan Malm utgör bas för hobbyflygare, utbildare, helikoptrar och försvarsmakten. Verksamheten på Malm är av sådan art att den inte nödvändigtvis behöver finnas mitt inne i Helsingfors. Hobbyflygningen på Malm och en önskan att skydda flygplatsen sätter käppar i hjulet för en balanserad utveckling av huvudstadsregionen med hjälp av bostadsbyggande. Helsingfors har inte råd att skydda en flygplats som används i strid med det ursprungliga ändamålet.
Landets regering förväntas hjälpa Helsingfors att finna en lösning på bostadsproblemen, inte stjälpa stadens försök att få tillgång till befintlig byggmark.

PAAVO LIPPONEN
riksdagens talman (sdp)
HelsingforsInga kommentarer:

Skicka en kommentar