127 hektar för 32,7 miljoner. Den 14 juni 2012


Idag skall fastighetsnämnden i Helsingfors på nytt behandla sitt utlåtande om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland. Ärendet bordlades på mötet för två veckor sedan. (Se "Nedre-Kärras i Västersundom. Den 1 juni 2012".) Förslaget till utlåtande har jag behandlat i inlägget "Kollektivtrafiken kan skötas med buss. Den 31 maj 2012" . Ett nytt ärende på föredragningslistan är ärendet med rubriken "Katsaus Östersundomin maanhankintaan ja kaavoitustilanteeseen". I föredragningslistan kan man bl.a. läsa följande:

Östersundomista on hankittu kaupungin omistukseen 127 ha maata ja kauppoihin on käytetty rahaa yhteensä 32,7 milj. euroa. Lisäksi on tehty päätökset 51 ha:n ostamisesta yhteensä 34,4 milj. euron kauppainnasta, jolloin mukana on myös Vantaan Länsisalmesta päätetyt kaupat. Kauppoja on tehty ja esitetty yhteensä 55 kpl.

HS 13.6 2012 s A 14

I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Sipoo saanee uuden suurkeittiön Helsingin viemän tilalle". I verkligheten får Sibbo naturligtvis inget nytt kök istället för det som Helsingfors for iväg med, utan kommunen är tvungen att betala fyra och en halv miljon euro för ett nytt. Jag har tidigare behandlat frågan om storköket bl.a. i inlägget "Fortsatt beredning av Östersundomprocessen. Den 8 juni 2011".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar