Kommunreform och sjukvårdsreform. Den 2 maj 2012

Sipoon Sanomat publicerade i torsdags på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Sipoo jatkaa valitsemallaan tiellä". I artikeln, kommenterar kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas promemorian om kommunreformen som Helsingin Sanomat läckte ut i början av veckan (se "Trollkonst. Den 26 maj 2012"):

Kriteerit on selkeästi räätälöity niin, etteivät kyseisten alueiden kehyskunnat niitä täytä. Tämä on yksi tapa naamioida pakottaminen

I artikeln kan man även läsa följande:

Lounais-Sipoon menettämisen myötä Sipoossa on paiskittu töitä kasvun eteen ja nyt se alkaa konkretisoitua. Seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana kunnan väkiluku kasvaa 2 000-3 000 asukkaalla, Grannas huomauttaa.

Sibbo anses behöva tillväxt för att stärka sina förutsättningar att förbli en självständig kommun, men Sibbo behöver nya invånare även för att ersätta bortfallet av skattebetalare som inkorporeringen medförde. Speciellt är det nya bostadsområdet på Storören och Lillören ("Sibbo strand") tänkt att ersätta förlusten av goda skattebetalare. Förverkligandet av Sibbo strand går dock inte som planerat. Yle publicerade i torsdags en nyhet med rubriken "Utbyggnaden av Sibbo Strand blir kraftigt försenad", där det berättas att färdigställandet skjuts upp med flera år. I gårdagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel, där det förklaras att fördröjningen beror på låg efterfrågan. Den låga efterfrågan kan få följder även för utvecklingen av inkorporeringsområdet.

Efter att promemorian med kriterier för utredningar om kommunsammanslagningar läckt ut har nu även ett dokument om sjukvårdsreformen läckt ut. Ledaren i dagens nummer av Helsingin Sanomat har rubriken "Kuntauudistusta ajetaan terveydenhoidon kautta".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar