Trauma. Den 6 juni 2012

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tallenteet/fi.jsp#videoId=33003372

Igår gavs det igen ny information om kommunreformen. Denna gång var det regeringen själv som stod för informationen. Statsrådet publicerade ett pressmeddelande med rubriken "Regeringen fastställde kommun- och servicestrukturreformens riktlinjer för att bilda starka primärkommuner" ("Valtioneuvosto antoi tiedonannon eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä"). På statrådets webbplats kan man även ta del av presskonferensen "Tiedotustilaisuus kuntauudistuksesta". Under presskonferensen frågade Talouselämä om utredningen mellan Sibbo och Helsingfors utgjort en modell eller förorsakat trauma.
I pressmeddelandet kan man bl.a. läsa följande:

I metropolområdet behövs det både ändringar i kommunstrukturen och någon form av metropolförvaltning. Man utreder olika alternativa metropollösningar som stöder den gemensamma planeringen och styrningen av området, särskilt i frågor som gäller markanvändning, boende och trafik, samt stärker konkurrenskraften och förhindrar segregation. Arbetet inleds genom en förhandsutredning där de kommande kommunindelningsutredningsområdena och de olika alternativen till metropollösningar kartläggs tillsammans med kommunerna i området.

Att det blir en utredning om en mellanstegsförvaltning av Helsingfors metropolområde kunde Helsingin Sanomat berätta redan på måndagen. (Se "Mellanstegsförvaltning av Helsingfors metropolområde. Den 5 juni 2012".) Beskedet har välkomnats av stadsdirektörerna i Esbo och Vanda, men beklagats av Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen. Beskedet om en utredningen av en "metropolförvaltning" tolkas som att det inte blir någon sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen.HS Digilehti 6.6 2012

I dagens nummer av Helsingin sanomat ingår en artikel med rubriken "Pääkaupunkiseudun kuntaliitos otti takapakkia" och underrubriken eller ingressen "Espoon Mäkelän mielestä metropolihallinto ja Helsinki- vetoinen kuntaliitos eivät sovi yhteen." I artikeln kan man bl.a. läsa följande:

Metropoliselvitys on uusi linjaus, sillä tähän asti kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) on aja-nut ensi sijassa kuntarajojen muutoksia. Hänen asettamansa työryhmä esitti talvella selvitettä-väksi muun muassa koko pääkaupunkiseudun liittämistä yhdeksi kunnaksi.
Espoossa metropolihallinnon selvittämistä pidetään hyvänä. "Sehän kuulostaisi ihan erikoiselta, että yhdistettäisiin Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Sipoo, ja sitten tehtäisiin metropoli-hallinto. Se olisi ihan tårta på tårta", sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok).
Useat muut lähteet arvioivat HS:lle, että suurliitos on aiempaa epätodennäköisempi.Bbl 6.6 2012 s 1

Rubriken på huvudnyheten på första sidan av dagens nummer av Borgåbladet lyder "Borgå hålls utanför metropolen". Enligt Helsingin Sanomat skulle Borgå inte höra till de kommuner som berörs av utredningen om en "metropolförvaltning". Borgå har själv, liksom Lojo, meddelat att staden önskar ingå i metropolområdet. Lite märkligt är det att Mäntsälä men inte Borgå skulle omfattas av metropolförvaltningen. Borgå är faktiskt grannkommun till Sibbo, som är en av de fem kommuner som enligt finansministeriets tjänstemannaförslag skulle utgöra den nya staden Helsingfors.

En annan sak är att benämningen metropolen i sammanhanget är pinsam. Helsingfors är ingen metropol, men det existerar ett "metropolområde" (metropolitan area) kring Helsingfors, så till vida att stadsstrukturen spridit sig utanför Helsingfors stads gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar