Skogarnas mångfald. Den 19 juni 2012

HS 18.6 2012 s C 4

I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en insändarartikel med rubriken "Helsingin metsäluonnon hienouksien täytyy säilyä". Insändaren utgår från en kartläggning, som bekostats av miljöministeriet. I insändaren skriver Emma Kari och Anni Sinnemäki bl.a. följande:

Metsien monimuotoisuutta on nyt kartoitettu Helsingissä ...
Nyt tehdyissä luontoinventoinneissa löydetyt tärkeimmät alueet on otettava osaksi metsien suojeluverkostoa. Suuri osa tärkeimmistä luontokohteista löytyi Östersundomin alueelta, jonka kaavaluonnos on juuri hyväksytty. Nyt täytyy varmistua siitä, että nämä alueet otetaan huomioon ja jätetään rakentamisen ulkopuolelle, kun Östersundomin lopullinen kaava hyväksytään.


Bbl 16.6 2012 s 11

I lördagens nummer av Borgåbladet ingår en nyhet med rubriken "Bostadsmässa på förslag i Sibbo". Det är Hanne Aho (sdp) som föreslår att Sibbo ordnar bostadsmässa i Majvik år 2018. Det kan noteras att Susanna Vuorinen (saml) och 14 andra fullmäktigeledamöter våren 2006 lämnade in en motion om att Sibbo  skulle ansöka om att få arrangera bostadsmässa i Husöområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar