Grön mur. Den 13 maj 2008


Planerna på ett massivt köpcentrum i Vichtis har varit ett aktuellt diskussionsämne sedan bostadsministern förra veckan kritiserade planerna. Ledaren i dagens Hbl handlar i sin helhet om Ideapark och i lördags skrev självaste Matti ett långt blogginlägg, där han försiktigt försvarade planerna på köpcentrumet. Inför kommunalvalen 2000 och 2004 var planerna på ett köpcentrum i Östersundom i Sibbo ett hett diskussionsämne, om än mera lokalt. Jouko Tikkanen med flera Sibbopolitiker har låtit förstå att annekteringen av sydvästra Sibbo kunde ha undvikits, ifall planerna på ett köpcentrum i Sibbo hade förverkligats. År 2004 hade dock en del lokalpolitiker i Sibbo en närmast motsatt uppfattning om köpcentrumets betydelse. Speciellt kritiska till planerna på ett köpcentrum var man bland de gröna. Jag citerar här ur presentationen av fullmäktigekandidaten Catharina "Catta" Westermark från hösten 2004:

För fyra år sen, då arbetet mot Östersundom köpcentrum var som intensivast, fick jag som tack av sibboborna nästmest röster i kommunalvalet. Det visar, tycker jag, att kulturlandskapen, som berättar sibbobornas historia och om sekelgamla traditioner, är viktiga även för dagens sibbobor. Också skogen och naturens mångfald är en källa till glädje för väldigt många.

I Östersundom var/är det dessutom fråga om något mycket mer än landskapet. Grannen Helsingfors bara väntade på att Sibbo skulle förstöra områdets kultur- och naturvärden, så att staden kan börja exploatera sin mark i Sibbo Storskog. Kommunens existens var i fara.

Därför är det ytterst viktigt att stöda de krafter, som verkar för bevarandet av Sibbo Storskog. Jag hoppas att man inser det fantastiska i att Finland med sin skogsindustri, "Skogarnas land", ett land i den "Vilda Norden" har en mäktig storskog intill sin huvudstad.

Alanens rapport har skakat kommunen. För att få behålla vår självständighet, är det viktigt att vi stöder Östra Nylands förbund och att kommunerna i Östra Nyland samarbetar.
...

Personligen tycker jag att det är direkt fel att locka hit nya invånare i en sådan takt att varken de nya invånarna eller de som redan bor här, får tillräckligt god kommunal service. Ju mindre mängd skattepengar kommunerna får av staten, desto långsammare borde kommunen växa. Marken finns kvar, den försvinner inte och kommunen hinner tids nog växa till sig alldeles tillräckligt.

Tillväxttakten ( 2%:s tillväxt per år i medeltal ) är ohållbar, för lånebördan växer och räntan tar en allt större del av kommunens pengar. Tillväxten borde hålla sig kring 0.75 % per år, för att kommunen skulle kunna betala av på lånen och ge både nya och gamla kommunbor en ökad service.

Jag tror att Westermarks analys av Storskogens betydelse håller, medan kritiken mot den i sig relativt höga tillväxten på 2 % nu förefaller förlegad. Det intressanta är att det i hög grad var de gröna som - med Gröna förbundets stöd - representerade en "politisk språkmur" (Mari Kiviniemi mf.l.), medan ledande Sfp-politiker och tjänstemän samarbetade med Helsingfors om utvecklingen av Östersundom. Det är pinsamt att De grönas orförande Tarja Cronberg som orsak till sitt stöd för annekteringen angav Sibbos traditionella politik, som Cronbergs egna partikamrater i Sibbo i själva verket stod bakom. Det är inte i första hand Sfp:s maktpolitiska ambitioner, utan Sibbo Storskog och Naturaområdena i Östersundom som har utgort en mur för stadsstrukturens utbredning i öst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar