Wallin. Den 22 maj 2008

Valbidrag till Sfp och Stefan Wallin har skapat stora rubriker i de finlandsvenska medierna. Går det att köpa även Svenska folkpartiets representanter? Hur var det i fallet Sibbo? Wallin torde åtminstone i juni 2006 ha varit beredd att förhandla om en annektering av ett mindre område än det Helsingfors föreslog. Och i artikeln "Kuntapaneelin sopu säröili vain valtionosuuksissa", som publicerades i Helsingin Sanomat den 7 september 2006, kunde man läsa följande:

Puolueitten johto viimeisteli syksyn Kuntamarkkinoilla keskiviikkona sopuisasti näkemyksiään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Suhtautuminen uusiin valtionosuuksiin aiheuttaa kuitenkin selvää säröä puolueitten välille.
Valtionosuusjärjestelmän remontti ja kuntien tulopohjan uudistaminen sisältyvät käynnissä olevaan kuntauudistukseen.

Pakkoliitoksista ei enää keskusteltu, kuten tehtiin vielä vuosi sitten. Poliittinen sopu lienee löytynyt tämän hetken kuumimmastakin liitoshankkeesta eli Sipoon osan liittämisestä Helsinkiin, koska edes Rkp:n puheenjohtaja Stefan Wallin ei nostanut asiaa keskusteluun.

Naturligtvis förhandlar Sfp på samma sätt som andra partier. Det som skiljer Sfp:s agerande från andra partiers agerande i fallet Sibbo är främst att Sfp valde att respektera lagen. Fallet Sibbo hjälpte Sfp att återfinna sina rötter som ett laglighetsparti. Att Wallin inte lyfte fram fallet Sibbo på "kommunmarknaden" 2006 torde bero på att han inte ville se Sibbofrågan som en del av kommun- och serviscstrukturreformen (KSSR). Wallin har på sätt och vis rätt i att fallet Sibbo inte har någonting med kommunreformen att skaff. Strukturgruppen hade inte diskuterat Sibbofrågan och annekteringen motiveras inte av ramlagen. Lika väl skulle Sibbofrågan inte ha aktualiserats utan kommunreformen. Ur citaten ovan framgår det att Helsingfors (och SDP) hade förväntat sig att kommunreformen skulle ha medfört så väl tvångssammanslagningar som ändringar i statsandelarna till kommunerna. Rakel Hiltunen fick dock kompensering i form av sydvästra Sibbo.

Wallin har lyft fram de positiva sidorna av KSSR, kanske för att han inte velat äventyra strategist viktiga kommunsammanslagningar i Svenskfinland. Det är synd att Wallin inte upmärksammat sambandet mellan Sibbofrågan och KSSR. Han torde väl kunna vittna om detta samband, som gör så väl Heikki Harjula som Arto Sulonen och Matti Vanhanen jäviga i Sibbofrågan. Det är dock en mindre synd att hålla tyst om andras mygel än att själv mygla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar